Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

5
(2)

Nắm chắc kiến thức về quyết toán thuế thu nhập cá nhân, rà soát, phát hiện những sai phạm của doanh nghiệp trong công tác thực hiện chính sách thuế TNCN.

Khóa học trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học:

✔️ Nắm chắc kiến thức về thuế Thu nhập cá nhân.
✔️ Hệ thống hóa các quy định của sắc thuế Thu nhập cá nhân.
✔️ Rà soát, phát hiện những sai phạm của doanh nghiệp trong công tác thực hiện chính sách thuế TNCN.
✔️ Biết tổng hợp số liệu từ bảng lương 12 tháng và lên tờ khai quyết toán thuế TNCN chỉ trong một nốt nhạc.
✔️ Xác định, làm rõ những sai phạm và HẬU QUẢ PHÁP LÝ do các nhà quản lý và kế toán thực hiện sai phạm về thuế TNCN.
✔️ Các giải pháp khắc phục những sai sót, hướng dẫn học viên áp dụng thuế TNCN để phục vụ công tác quyết toán thuế thành công.

– Giảm giá 40% Unica.

Thuế TNCN, doanh nghiệp chỉ THU HỘ, NỘP HỘ vào ngân sách nhà nước. Nhưng….có rất nhiều Doanh nghiệp đã bị TRUY THU THUẾ, phạt về hành vi trốn thuế, gian lận thuế TNCN, chỉ vì hiểu sai về thuế TNCN. Từ vấn đề THU HỘ, NỘP HỘ thành THU HỘ, NỘP THẬT.

Trong làm quyết toán thuế TNCN, có rất nhiều RỦI RO mà bạn có thể mắc phải, như:

❌ RỦI RO về các khoản giảm trừ

❌ RỦI RO về các khoản thu nhập chịu thuế, thu nhập được miễn thuế

❌ RỦI RO về cách tính thuế trong các trường hợp cụ thể

Nếu như bạn không nhận ra được những RỦI RO đó, con số mà Doanh nghiệp bạn bị TRUY THU, PHẠT CHẬM NỘP có thể lên tới hàng tỷ đồng.

Để hỗ trợ hiệu quả nhất cho các nhà quản lý, đặc biệt là các cán bộ kế toán Doanh nghiệp thực hiện chính sách pháp luật mới về Thuế TNCN và lập tờ khai Quyết toán Thuế vào thời điểm cuối năm thành công, phòng tránh các sai phạm báo động đỏ khi quyết toán thuế, phát hiện được những rủi ro tiềm ẩn. Unica kết hợp với giảng viên Nguyễn Biên Cương tổ chức Khóa đào tạo Chuyên đề đặc biệt cuối năm: “TRỌN BỘ KỸ THUẬT QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN”.

Với nội dung đào tạo bám sát thực tế, phân tích chuyên sâu theo chuyên đề, và đi vào giải quyết theo tình huống thực tế, sẽ giúp cho học viên nắm bắt kiến thức, và vận dụng để phát hiện được những RỦI RO tiềm ẩn và GIẢI PHÁP cho DN của mình.

Giáo trình khóa học trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Phần 1: Giới thiệu khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học

Phần 2: Tổng quan về quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bài 3: Văn bản pháp luật hướng dẫn thuế TNCN
Bài 4: Đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN
Bài 5: Hồ sơ quyết toán thuế TNCN
Bài 6: Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN
Bài 7: Uỷ quyền quyết toán thuế TNCN
Bài 8: Những hiểu lầm phổ biến về Mã số thuế TNCN
Bài 9: Khác biệt có MST và không có MST

Phần 3: Sai phạm về thu nhập chịu thuế

Bài 10: Thu nhập chịu thuế, thu nhập không chịu thuế, thu nhập được miễn thuế

Phần 4: Sai phạm về các khoản giảm trừ

Bài 11: Sai phạm về giảm trừ gia cảnh
Bài 12: Sai phạm về giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm
Bài 13: Sai phạm về giảm trừ từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Phần 5: Sai phạm về tính thuế TNCN với lao động thời vụ, mùa vụ

Bài 14: Tính thuế TNCN với lao động thời vụ, mùa vụ
Bài 15: Điều kiện để được làm bản cam kết 02/CK-TNCN
Bài 16: Thời điểm làm bản cam kết 02/CK-TNCN

Phần 6: Phân tích 30 tình huống sai phạm thực tế về thuế TNCN

Bài 17: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế với thu nhập 2 nơi
Bài 18: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi chỉ đi làm 6 tháng cuối năm
Bài 19: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi nghỉ làm vào cuối năm
Bài 20: Sai phạm về Ủy quyền quyết toán thuế khi có thu nhập vãng lai
Bài 21: Sai phạm phụ cấp điện thoại không tính vào thu nhập chịu thuế
Bài 22: Sai phạm hỗ trợ trang phục không tính vào thu nhập chịu thuế
Bài 23: Sai phạm hỗ trợ tiền nhà không tính vào thu nhập chịu thuế
Bài 24: Sai phạm về thu nhập miễn thuế với tiền lương làm thêm giờ
Bài 25: Sai phạm về giảm trừ gia cảnh khi không làm việc đủ 12 tháng trong năm
Bài 26: Sai phạm về tính thuế với trường hợp ký hợp đồng với nhiều công ty
Bài 27: Sai phạm lao động có thu nhập nhiều nơi bị truy thu thuế
Bài 28: Sai phạm về thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc
Bài 29: Sai phạm về hồ sơ đăng ký người phụ thuộc
Bài 30: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thử việc
Bài 31: Sai phạm về tính thuế TNCN với trường hợp nghỉ việc trước thời hạn trong hợp đồng
Bài 32: Sai phạm về điều kiện làm bản cam kết 02/CK-TNCN
Bài 33: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng thời vụ
Bài 34: Sai phạm về xác định thu nhập được miễn thuế với hợp đồng lao động dưới 3 tháng
Bài 35: Sai phạm về TÁCH thu nhập trả nhiều lần trong tháng để không khấu trừ thuế TNCN
Bài 36: Sai phạm và Rủi ro khi không khấu trừ thuế TNCN của lao động thời vụ
Bài 37: Sai phạm khi cân đối lại lương khi làm BCTC cuối năm
Bài 38: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng môi giới
Bài 39: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng dịch vụ
Bài 40: Sai phạm về tính thuế TNCN với cá nhân cho thuê tài sản
Bài 41: Sai phạm về tính thuế TNCN với hợp đồng giao khoán
Bài 42: Sai phạm về bù trừ thuế TNCN với các nhân viên trong công ty
Bài 43: Sai phạm về kê khai thu nhập trên bảng kê của tờ khai quyết toán thuế
Bài 44: Sai phạm về kiểm soát lao động có thu nhập nhiều nơi
Bài 45: Sai phạm khi kế toán tích vào ô ủy quyền quyết toán thay trên bảng kê 05-1BK/QTT-TNCN
Bài 46: Sai phạm về bút toán hạch toán thuế TNCN được hoàn sau quyết toán thuế TNCN

Phần 7: Thực hành lên tờ khai quyết toán thuế TNCN với công thức thiết lập tự động

Bài 47: Phân tích hạn chế cách lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN kế toán thường làm
Bài 48: Chuẩn bị trước khi lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN
Bài 49: Thực hành lấy số liệu lên tờ khai quyết toán thuế TNCN bằng công thức tự động
Bài 50: Tổng kết khóa học

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Giới thiệu tóm tắt nội dung khóa học
Bài 3: Văn bản pháp luật hướng dẫn thuế TNCN
Bài 4: Đối tượng phải thực hiện quyết toán thuế TNCN

▶️ Vào học ngay.

Nguyễn Biên Cương – Chuyên gia đào tạo kế toán thuế

Nguyễn Biên CươngCEO – Sáng lập Đam mê kế toán – Trung tâm đào tạo kế toán Thực tế chuyên sâu
CEO – Sáng lập ĐAM MÊ KẾ TOÁN – ĐẠI LÝ THUẾ Uy tín hàng đầu tại Hà Nội – Trung tâm đào tạo kế toán THỰC TẾ CHUYÊN SÂU

10 năm kinh nghiệm làm DỊCH VỤ KẾ TOÁN cho các doanh nghiệp và giảng dạy các khóa học THỰC TẾ CHUYÊN SÂU

Tham gia bảo vệ thành công rất nhiều các kỳ quyết toán thuế với tất cả các loại hình Doanh nghiệp

Tổ chức thành công rất nhiều các buổi Hội thảo với các chủ đề CHUYÊN SÂU dành cho kế toán

Tác giả của rất nhiều các ứng dụng Excel dành cho kế toán: Phần mềm kế toán excel, phần mềm quản lý nhân sự, phần mềm lập UNC tự động, phần mềm lập biên bản đối chiếu, bù trừ công nợ, phần mềm viết giấy nộp tiền vào NSNN,…..

Tác giả của rất nhiều các bài viết THỰC TẾ CHUYÊN SÂU được đông đảo cộng đồng đón nhận: GIA ĐÌNH KẾ TOÁN, WEBKETOAN, XÓM KẾ TOÁN,…….

Chứng chỉ hành nghề dịch vụ thủ tục về thuế, Bộ tài chính

Chứng chỉ kế toán trưởng, Học viện tài chính

Thành viên hội Tư vấn thuế Việt Nam (VTCA)

Giảm giá khóa học trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé.

Giá gốc: 700.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 420,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 420,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Trọn bộ kỹ thuật quyết toán thuế thu nhập cá nhân của Gv. Nguyễn Biên Cương với 50 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng quyết toán thuế thu nhập cá nhân của mình chỉ với “420,000đ và 6 giờ 36 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?

Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 4 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *