Thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế

5
(2)

Học lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế. Trở thành Lập trình viên Swift chuyên nghiệp trên nền tảng các thiết bị của Apple như iPhone, iPad, iWatch, Macbook…

Khóa học thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Hiểu một cách chắc chắn và tường tận về cấu trúc cần có của một ứng dụng iOS 9 dùng Swift 2
✔️ Dễ dàng tiếp nhận các công việc liên quan tại những công ty phần mềm
✔️ Nắm vững các cấu trúc dữ liệu & convention chuẩn trong iOS framework
✔️ Có thể bắt tay ngay vào việc xây dựng 1 ứng dụng iOS cho riêng mình

– Giảm giá 40% Unica.

Khóa học lập trình iOS Swift đang rất hot hiện nay và đang được nhiều nhà tuyển dụng tìm kiếm.

Khóa học “Thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế” trang bị các kiến thức, kỹ năng để bạn trở thành Lập trình viên chuyên nghiệp trên nền tảng các thiết bị của Apple như iPhone, iPad, iWatch, Macbook… Từ đó, giúp bạn sẵn sàng tiếp nhận công việc tại các công ty phần mềm hiện nay.

Khóa học ngôn ngữ lập trình Swift gồm 11 chương

Chương 1 là giới thiệu qua về môi trường làm việc (XCode 7, iOS 9, Swift 2)

Từ chương 2 đến 11 là 10 ứng dụng hoàn chỉnh do chính Giảng viên làm ra, sẽ được sử dụng làm ví dụ thực tế để dẫn dắt các bạn tiếp thu các kiến thức từ đơn giản đến phức tạp của iOS 9

Các bạn có thể học tuần tự từng chương một, hoặc chọn 1 chương bất kỳ để bắt đầu tùy thuộc vào mức độ thành thạo của bạn đối với iOS. Không nhất thiết phải bắt đầu từ chương 1 nếu bạn đã biết qua 1 chút ít, nhưng hãy xem qua các bài đầu tiên để hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của 1 ứng dụng iOS hoàn chỉnh!

Cách tiếp cận đi từ thực tế: thông qua 10 ứng dụng iOS với độ phức tạp từ thấp đến cao, khóa học sẽ mang lại cho các bạn 1 trải nghiệm học tập tự nhiên nhất, thay vì phải tự tay mò mẫm những kiến thức rời rạc trong hàng tháng trời, các bạn sẽ chỉ mất 2 tuần để nắm được các kiến thức cơ bản nhất của việc lập trình 1 ứng dụng iOS, từ đó nâng cao khả năng tự học & tự định hướng nâng cao chuyên môn về iOS của mình.

Mỗi chương trong “khoá học ngôn ngữ lập trình Swift cơ bản đến nâng cao” là một ứng dụng: các bạn sẽ được tự tay làm ra sản phẩm ngay mà không phải học hết toàn bộ khóa học. Tại mỗi chương, giảng viên sẽ giới thiệu với các bạn các bước tuần tự để làm ra ứng dụng hoàn chỉnh, kèm theo những kiến thức cơ bản về hệ thống & framework. Tất nhiên các bạn cũng sẽ được truy cập tới đầy đủ mã nguồn của các sản phẩm được sử dụng trong khóa học.

Giáo trình khóa học thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế

Phần 1: Làm quen với môi trường lập trình ứng dụng iOS với ngôn ngữ Swift

Bài 1: Chào mừng đến với khóa học
Bài 2: OSX: Hệ điều hành cần phải có để lập trình iOS
Bài 3: Hướng dẫn: không có Macbook – vẫn có thể cài đặt OSX trên laptop của bạn

Phần 2: Ứng dụng #1: nhập môn Swift

Bài 4: Tổng quan về Swift
Bài 5: Thử lập trình Swift với Playground
Bài 6: Biến trong Swift: Var & Letb
Bài 7: Các lệnh rẽ nhánh: If – Else & Switch – Case
Bài 8: Các loại vòng lặp: For, While, Repeat
Bài 9: Các kiểu dữ liệu thường dùng: String, Array, Dictionary
Bài 10: Các kiểu dữ liệu tiện ích: Tuple & Enum
Bài 11: Hàm trong Swift: Function & Closure
Bài 12: Class & Struct: lập trình hướng đối tượng với Swift

Phần 3: Ứng dụng #2: làm việc với các thành phần giao diện cơ bản

Bài 13: Giới thiệu về Storyboard
Bài 14: Xử lý nút bấm: UIButton
Bài 15: Các thành phần dùng để nhập liệu: UITextField & UITextView
Bài 16: Sử dụng Navigation Controller trong các ứng dụng có nhiều màn hình
Bài 17: Segues: kết nối các màn hình liên quan với nhau
Bài 18: Lưu trữ dữ liệu một cách đơn giản với NSUserDefaults

Phần 4: Ứng dụng #3: sử dụng các thành phần giao diện phức tạp hơn

Bài 19: Hiển thị danh sách trong với UITableView
Bài 20: Hiện thị dữ liệu từng hàng với UITableViewCell
Bài 21: UITableViewController và Static Cells
Bài 22: UICollectionView: giao diện 2 danh sách độc lập
Bài 23: UITabBarController: giao diện dạng tab

Phần 5: Ứng dụng #4: sử dụng bản đồ & web view

Bài 24: Lấy thông tin vị trí hiện tại với CoreLocation
Bài 25: Hiển thị thông tin địa lý bằng MapKit
Bài 26: Tính toán khoảng cách giữa 2 vị trí trên bản đồ với MKDirectionsRequest
Bài 27: Hiển thị đường đi và vị trí trên bản đồ với MKMapView

Phần 6: Ứng dụng #5: chơi nhạc trong iOS

Bài 28: Phát một bài hát với AVFoundation
Bài 29: Các chế độ điều khiển audio cơ bản: Play – Pause – Next – Back – Volume
Bài 30: Hứng các sự kiện quan trọng từ trình nghe nhạc
Bài 31: Hiển thị tiến độ bài hát đang phát với NSTimer

Phần 7: Ứng dụng #6: làm việc với dữ liệu online

Bài 32: CocoaPods: công cụ quản lý thư viện tập trung
Bài 33: Làm quen với HTTP requests / responses trong iOS
Bài 34: Bộ thư viện Alamofire: Đơn giản hóa các tác vụ HTTP
Bài 35: Truyền dữ liệu online: JSON & thư viện SwiftyJSON
Bài 36: Truyền dữ liệu online: XML & thư viện AEXML

Phần 8: Ứng dụng #7: làm quen với thư viện thường dùng

Bài 37: Hiển thị & xử lý ảnh từ Internet với thư viện AlamofireImage
Bài 38: PullToRefresh & InfiniteScrolling: Cập nhật dữ liệu
Bài 39: Progress HUD & Toast: Hiển thị thông báo theo các cách khác nhau
Bài 40: Thư viện SafariServices: Hiển thị trang web ngay trong ứng dụng
Bài 41: Reachability: Tự động thông báo tình trạng kết nối mạng
Bài 42: AutoLayout: Co dãn để UITableViewCell hiển thị đúng với kích thước ảnh

Phần 9: Ứng dụng #8: lưu trữ dữ liệu offline với Database

Bài 43: Lưu trữ dữ liệu offline: Giải pháp toàn diện để nâng cao trải nghiệm người dùng
Bài 44: Bộ thư viện Realm và các công cụ hỗ trợ: RealmSwift, RealmBrowser, Xcode Plugin
Bài 45: Các bước thiết lập và kiểm tra ban đầu cho Realm
Bài 46: Khai báo model trong Realm: properties, optional properties & ignored properties
Bài 47: Khai báo model trong Realm: các dạng relationships
Bài 48: Các khai báo quan trọng khác: primary key & indexed properties
Bài 49: Các thao tác cơ bản với model trong Realm: tạo mới – cập nhật – xóa một bản ghi trong database
Bài 50: Query dữ liệu trong Realm: hàm filter và NSPredicate
Bài 51: Lưu trữ dữ liệu ảnh dưới dạng binary với AlamofireImage & NSData

Phần 10: Ứng dụng #9: DAO & ORM trong iOS

Bài 52: Data Access Object (DAO): Sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn Dictionary
Bài 53: Khởi tạo DAO: default init, custom init & convenience init
Bài 54: Singleton: biến thể đặc biệt của DAO
Bài 55: Object Relational Mapping (ORM): đưa DAO lên một tầm cao mới
Bài 56: Thư viện ObjectMapper: tự động hóa ORM trong Swift

Phần 11: Ứng dụng #10: full-stack application trong tầm tay bạn

Bài 57: Firebase: mBaaS mạnh mẽ và thân thiện
Bài 58: Cài đặt và sử dụng Firebase cho project iOS
Bài 59: FirebaseAuth: Đăng nhập & kết nối tài khoản Facebook
Bài 60: FirebaseAuth: Đăng nhập & lưu trữ tài khoản Google
Bài 61: FirebaseAuth: Cơ chế User của Firebase
Bài 62: FirebaseDatabase: cách thức tổ chức dữ liệu của Firebase
Bài 63: FirebaseDatabase: lưu trữ dữ liệu tại máy chủ của Firebase
Bài 64: FirebaseDatabase: đọc dữ liệu lưu tại máy chủ Firebase
Bài 65: Ghép flow: kiểm tra người dùng đang đăng nhập & hiển thị màn hình tương ứng
Bài 66: Ghép flow: truy cập inbox của bản thân & đọc tin nhắn
Bài 67: Ghép flow: soạn & gửi tin nhắn
Bài 68: Đôi lời nhắn gửi

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 1: Chào mừng đến với khóa học
Bài 2: OSX: Hệ điều hành cần phải có để lập trình iOS
Bài 3: Hướng dẫn: không có Macbook – vẫn có thể cài đặt OSX trên laptop của bạn
Bài 8: Các loại vòng lặp: For, While, Repeat

▶️ Vào học ngay.

Nguyễn Xuân Thành – Giảng viên lập trình

Nguyễn Xuân ThànhLập trình viên iOS
Lập trình viên Freelance

Tốt nghiệp Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội, chuyên ngành Khoa học máy tính.

Anh có 7 năm kinh nghiệm, trong đó có 4 năm kinh nghiệm thực hiện các dự án iOS.

Co-founder VolcanoVN, giữ vị trí Technical Leader với sản phẩm Memo – ứng dụng học tiếng Anh miễn phí dành cho người Việt

Giảm giá khóa học thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé. Và kết quả sẽ ra như hình bên dưới đây.

Mã giảm giá Unica

Giá gốc: 400.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 240,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 240,000 đlà bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế của Gv. Nguyễn Xuân Thành với 68 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng lập trình Swift của mình chỉ với “240,000đ và 7 giờ 35 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 4 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *