Quản trị CSDL Oracle 12C cơ bản

5
(2)

Khóa học quản trị CSDL Oracle 12C cơ bản. Làm chủ kiến thức quản trị cơ sở dữ liệu Oracle tốt nhất thế giới – trên 70% doanh nghiệp đang sử dụng.

Khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Làm chủ kiến thức quản trị CSDL Oracle tốt nhất thế giới mà trên 70% doanh nghiệp sử dụng.
✔️ Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc quản trị CSDL Oracle
✔️ Tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.
✔️ Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân sự quản trị CSDL của các doanh nghiệp hiện nay

– Giảm giá 40% Unica.

Dữ liệu được coi là “trái tim của doanh nghiệp” và là tài sản quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp, đặc biệt trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, doanh nghiệp nào càng có nhiều dữ liệu, nếu biết cách khai thác sẽ đem lại hiệu quả rất cao, có lợi thế cạnh tranh. Việc bảo vệ an toàn, quản trị dữ liệu đảm bảo hiệu năng cao là công việc được đánh giá rất cao trong mỗi doanh nghiệp hiện nay.
Hãy đến với khóa học Quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản tại Unica.vn

Khóa học sẽ cung cấp những thông tin, kiến thức cốt lõi về quản trị CSDL Oracle tốt nhất thế giới và phức tạp nhất hiện nay:
• Kiến trúc CSDL
• Cấu hình CSDL để tương thích với ứng dụng
• Sử dụng các công cụ quản trị
• Các tác vụ quản trị CSDL (quản trị tablespace, undo, redo, archive log, object, tắt/bật listener, tắt/bật database instance, …)
• Giám sát CSDL, lock và quản lý hiệu năng
• Quản lý tài nguyên và các job tự động của CSDL
• Quản trị backup, recovery
• Quản trị bảo mật CSDL và thực thi audit
• Chuyển dữ liệu giữa các CSDL và file
• Phát hiện, chuẩn đoán, khắc phục lỗi, sự cố và làm việc với Oracle Support

Giáo trình khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

Phần 1: Cơ bản về Instance CSDL

Bài 1: Giới thiệu về khóa học
Bài 2: Kiến trúc CSDL Oracle – Giới thiệu
Bài 3: Kiến trúc CSDL Oracle – Kiến trúc bộ nhớ
Bài 4: Kiến trúc CSDL Oracle – Kiến trúc tiến trình
Bài 5: Kiến trúc CSDL Oracle – Kiến trúc storage
Bài 6: Kiến trúc CSDL Oracle – Multitenant, ASM
Bài 7: Kiến trúc CSDL Oracle – Thực hành
Bài 8: Các công cụ quản lý CSDL – Giới thiệu
Bài 9: Các công cụ quản lý CSDL – SQLPlus
Bài 10: Các công cụ quản lý CSDL – SQL Developer
Bài 11: Các công cụ quản lý CSDL – Oracle EM Express
Bài 12: Các công cụ quản lý CSDL – Oracle EM Cloud Control
Bài 13: Các công cụ quản lý CSDL – Thực hành

Phần 2: Quản trị CSDL

Bài 14: Quản lý Instance CSDL – Giới thiệu
Bài 15: Quản lý Instance CSDL – Bật Instance
Bài 16: Quản lý Instance CSDL – Tắt Instance
Bài 17: Quản lý Instance CSDL – Log file, Dynamic Vies, Dictionary Views
Bài 18: Quản lý Instance CSDL – Thực hành
Bài 19: Cấu hình mạng cho CSDL – Giới thiệu
Bài 20: Cấu hình mạng cho CSDL
Bài 21: Quản trị User – Giới thiệu
Bài 22: Quản trị User- Quản lý quyền, role, phân tích quyền cần thiết
Bài 23: Quản trị User – Profile
Bài 24: Quản trị User – Thực hành
Bài 25: Quản trị lưu trữ – Giới thiệu
Bài 26: Quản trị lưu trữ – Tablespace, datafile
Bài 27: Quản trị lưu trữ – Thực hành
Bài 28: Quản trị space – Giới thiệu
Bài 29: Quản trị space – Block
Bài 30: Quản trị space – Segment
Bài 31: Quản trị space – Nén bảng
Bài 32: Quản trị space – Giám sát tablespace chủ động
Bài 33: Quản trị space – Shrink
Bài 34: Quản trị space – Resumable
Bài 35: Quản trị space – Thực hành
Bài 36: Quản trị Undo – Giới thiệu
Bài 37: Quản trị Undo
Bài 38: Quản trị Undo – Thực hành
Bài 39: Quản lý giao dịch đồng thời – Lock
Bài 40: Quản lý giao dịch đồng thời – Thực hành
Bài 41: Triển khai audit CSDL – Tổng quan
Bài 42: Triển khai audit CSDL – Cau hinh, quan trị Audit
Bài 43: Triển khai audit CSDL – Thực hành

Phần 3: Sao lưu và phục hồi CSDL

Bài 44: Nguyên lý sao lưu và phục hồi CSDL – Giới thiệu
Bài 45: Nguyên lý sao lưu và phục hồi CSDL – Các loại lỗi
Bài 46: Nguyên lý sao lưu và phục hồi CSDL – Phục hồi lại Instance
Bài 47: Nguyên lý sao lưu và phục hồi CSDL – Phục hồi dữ liệu đầy đủ và không đầy đủ
Bài 48: Cấu hình sao lưu và phục hồi CSDL – Giới thiệu
Bài 49: Cấu hình sao lưu và phục hồi CSDL – Cấu hình nhiều Control File, Redo Log, Archived Log
Bài 50: Cấu hình sao lưu và phục hồi CSDL – Thực hành
Bài 51: Thực hiện sao lưu CSDL – Giới thiệu
Bài 52: Thực hiện sao lưu CSDL – Cấu hình, quản lý backup
Bài 53: Thực hiện sao lưu CSDL – Thực hành
Bài 54: Thực hiện phục hồi CSDL – Giới thiệu
Bài 55: Thực hiện phục hồi CSDL – Khôi phục CSDL khi mất control file, redo log, datafile
Bài 56: Chuyển dữ liệu – Giới thiệu
Bài 57: Chuyển dữ liệu – Data Pump
Bài 58: Chuyển dữ liệu – SQL Loader
Bài 59: Chuyển dữ liệu – Bảng ngoài

Phần 4: Quản lý hiệu năng CSDL

Bài 60: Bảo trì CSDL – Giới thiệu
Bài 61: Bảo trì CSDL – AWR, ASH
Bài 62: Bảo trì CSDL – Nhiệm vụ bảo trì tự động
Bài 63: Bảo trì CSDL – Thiết lập, xử lý cảnh báo
Bài 64: Quản lý hiệu năng CSDL – Giới thiệu
Bài 65: Quản lý hiệu năng CSDL – Sử dụng EM
Bài 66: Quản lý hiệu năng CSDL – Quản lý bộ nhớ tự động
Bài 67: Quản lý hiệu năng CSDL_Tối ưu SQL – Giới thiệu
Bài 68: Quản lý hiệu năng CSDL_Tối ưu SQL – Statistics
Bài 69: Quản lý hiệu năng CSDL_Tối ưu SQL – SQL Tunning Advisor
Bài 70: Quản lý hiệu năng CSDL_Tối ưu SQL – SQL Access Advisor
Bài 71: Quản lý hiệu năng CSDL_Tối ưu SQL – SQL Performance Analyzer
Bài 72: Quản lý tài nguyên CSDL – Giới thiệu
Bài 73: Quản lý tài nguyên CSDL
Bài 74: Sử dụng Scheduler – Giới thiệu
Bài 75: Sử dụng Scheduler – Tạo job, job chain
Bài 76: Sử dụng Scheduler – Scheduler mở rộng

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 2: Kiến trúc CSDL Oracle – Giới thiệu

▶️ Vào học ngay.

Trần Văn Bình – Giảng viên đào tạo Oracle

Trần Văn BìnhGiảng viên
Với hơn 12 năm triển khai, quản trị, tối ưu, bảo mật Cơ sở dữ liệu Oracle trên các hệ thống online 24/7 lớn nhất, phức tạp nhất Việt Nam tại tập đoàn VPBank, VNPT, Agribank, Tổng công ty Viễn thông MobiFone, hiện tại giảng viên là một trong những chuyên gia hàng đầu về cơ sở dữ liệu Oracle, RAC, ASM, Tunning, DataGuard, GoldenGate, WebLogic, Linux, Solaris, AIX tại Việt Nam . Với mong muốn sẽ xây dựng một cộng đồng Quản trị Oracle chuyên nghiệp và hiệu quả, nâng tầm cho các DBA Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Quốc tế, đặc biệt là “ươm mầm” cho thế hệ trẻ Việt Nam bước đầu bước vào nghề DBA đầy khó khăn, thách thức nhưng cũng đầy “trái ngọt”:

* Có chứng chỉ Quốc tế OCE, CCNP, CEH
* Là giảng viên chính đào tạo các khóa học: Quản trị CSDL Oracle, Oracle RAC, Oracle ASM, DataGuard, bảo mật Oracle, SQL, PL/SQL phiên bản 10g, 11g, 12c; hệ điều hành Solaris, Linux cho các cán bộ quản trị hệ thống, quản trị CSDL (DBA) tại các doanh nghiệp và các Trung tâm đào tạo IT tại Việt Nam.
* Có chứng chỉ hoàn thành các chương trình đào tạo của các Trung tâm Oracle University, IBM, BKACAD, VietPace, HanoiCTT về: Oracle Workshop 11g, 12c; Oracle Gid & RAC, Oracle Tunning, Oracle Security, SQL, PL/SQL, Data Warehouse, Solaris, Sun Cluster, AIX, DB2, Solaris Security, Sun Cluster ISO 27001, CEH v6, Lập trình Java, Lập trình iOS

Giảm giá khóa học quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Quản trị CSDL Oracle 12c cơ bản”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé.

Giá gốc: 1.200.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 720,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 720,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Quản trị CSDL Oracle 12c cơ bảncủa Gv. Trần Văn Bình với 76 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng Quản trị CSDL Oracle 12ccủa mình chỉ với “720,000đ và 9 giờ 33 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 1 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *