Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

5
(3)

Khóa học lập trình Restful Webservice trong 6 tuần cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với Web API Restful, cấu hình IIS Webserver

Khóa học lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Có được kiến thức toàn diện về lập trình RESTful .net Webservice
✔️ Có kiến thức sử dụng Microsoft SQL Server
✔️ Nắm rõ kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Di động Android với Webservice
✔️ Kỹ thuật tương tác dữ liệu giữa Desktop application, javaScript, AngularJS với Webservice

– Giảm giá 40% Unica.

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với  Web API Restful, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice, có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả và xin việc làm Backend cho Di động

Khóa họ̣c còn sử dụng những công cụ Framework mới nhất, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL, cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice,cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver, cách thức cài đặt Webservice, cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservicce
Tham gia khóa học “Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần” ngay hôm nay nhé!

Giáo trình khóa học lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình

Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio

Phần 2: Cài đặt IIS Webserver

Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off
Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server

Phần 3: Lập trình RESTful Webservice trong Visual Studio

Bài 7: Giới thiệu về RESTful
Bài 8: Tạo Web API với HttpGet
Bài 9: Tạo Web API với HttpPost
Bài 10: Tạo Web API với HttpPut
Bài 11: Tạo Web API với HttpDelete
Bài 12: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver
Bài 13: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman
Bài 14: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester

Phần 4: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Java

Bài 15: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Java Android
Bài 16: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Java Android
Bài 17: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Java Android
Bài 18: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Java Android
Bài 19: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Java Android
Bài 20: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Java Android
Bài 21: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Java Android
Bài 22: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Java Android

Phần 5: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Kotlin

Bài 23: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Kotlin Android
Bài 24: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Kotlin Android
Bài 25: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Kotlin Android
Bài 26: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Kotlin Android
Bài 27: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Kotlin Android
Bài 28: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục- trong Kotlin Android
Bài 29: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Kotlin Android
Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- trong Kotlin Android
Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Kotlin Android
Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- trong Kotlin Android
Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Kotlin Android
Bài 34: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- trong Kotlin Android

Phần 6: Tương tác C# với RESTful WebService

Bài 35: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- bằng C#
Bài 36: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- bằng C#
Bài 37: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục-bằng C#
Bài 38: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- bằng C#
Bài 39: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- bằng C#
Bài 40: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục-bằng C#
Bài 41: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm-bằng C#
Bài 42: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- bằng C#
Bài 43: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm-bằng C#
Bài 44: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- bằng C#
Bài 45: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-bằng C#
Bài 46: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- bằng C#

Phần 7: Các bài tập rèn luyện

Bài 47: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi
Bài 48: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus
Bài 49: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm
Bài 50: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái
Bài 51: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết

Phần 8: AngularJS vs Webservice

Bài 52: Giới thiệu sơ lược AngularJS
Bài 53: Triệu gọi Webservice trong AngularJS

Trần Duy Thanh – Giảng viên lập trình

Giảng viên: Trần Duy ThanhVề giảng dạy (từ năm 2009):
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
Các trường đã và đang giảng dạy:
Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học
Đại Học Kinh Tế – Luật
Về doanh nghiệp (từ năm 2005):
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn
Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược
Công ty KIC (http://kicthermal.com/)
Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty
Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:
Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- trong Kotlin Android.

▶️ Vào học ngay.

Giảm giá khóa học lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé. Và kết quả sẽ ra như hình bên dưới đây.

Giá gốc: 800.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 480,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 480,000đlà bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần của Gv. Trần Duy Thanh với 53 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng Lập trình Restful Webservice  của mình chỉ với “480,000đvà 16 giờ 48 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 1 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *