Lập trình LinQ toàn tập

5
(2)

Khóa học lập trình LinQ toàn tập. Giúp bạn có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#. Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin.

Khóa học lập trình LinQ toàn tập

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
✔️ Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
✔️ Thành thạo LinQ: LinQ to Object, LinQ to SQL
✔️ Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
✔️ Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin

– Giảm giá 40% Unica.

Giới thiệu: Sử dụng lập trình LinQ một cách thành thạo nhất – Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#

Bạn muốn học lập trình C#?

Bạn tốn quá nhiều thời gian cho việc học lập trình?

Bạn đang gặp khó khăn trong việc thao tác xử lý, chuỗi mảng, thiết kế giao diện?

Khóa học “Lập trình LinQ toàn tập” sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL
Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
Sử dụng Extension method
Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
Xử lý chuỗi, mảng, collections
Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
Triển khai được mô hình đa tầng
Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Giáo trình khóa học lập trình LinQ toàn tập

Phần 1: Giới thiệu về LINQ

Bài 1: Giới thiệu về LINQ 0:06:19
Bài 2: Hệ sinh thái của LINQ 0:08:03
Bài 3: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017 0:26:43

Phần 2: Các kỹ thuật xử lý trong LINQ

Bài 4: Generics 0:26:13
Bài 5: Implicitly Typed Variables 0:13:09
Bài 6: Object Initializers 0:08:45
Bài 7: Anonymous Types 0:13:07
Bài 8: Extension Methods 0:27:25
Bài 9: Delegate 0:28:41
Bài 10: Lambda Expressions 0:13:59
Bài 11: Các loại Cú pháp trong LinQ 0:10:37
Bài 12: Deferred execution và lazy loading 0:11:37
Bài 13: Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ 0:16:31

Phần 3: Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

Bài 14: Foreach 0:18:53
Bài 15: Exists 0:16:33
Bài 16: Find 0:16:38
Bài 17: FindAll 0:18:03
Bài 18: FindIndex 0:21:01
Bài 19: FindLast 0:18:49
Bài 20: FindLastIndex 0:15:31
Bài 21: RemoveAll 0:15:17
Bài 22: TrueForAll 0:18:28

Phần 4: Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

Bài 23: Select 0:13:40
Bài 24: Where 0:11:59
Bài 25: OrderBy/OrderByDescending 0:22:28
Bài 26: OfType 0:17:21
Bài 27: All 0:07:36
Bài 28: Any 0:11:40
Bài 29: Max, Min 0:06:09
Bài 30: FirstOrDefault 0:13:29
Bài 31: Skip 0:08:46
Bài 32: Skipwhile 0:11:41
Bài 33: Take 0:21:19
Bài 34: TakeWhile 0:07:10
Bài 35: ToArray 0:04:32
Bài 36: ToDictionary 0:07:53
Bài 37: ToList 0:06:37
Bài 38: Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm 0:53:38

Phần 5: Giới thiệu LinQ to SQL

Bài 39: LinQ to SQL là gì 0:07:41
Bài 40: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server 0:38:32
Bài 41: Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 0:16:08

Phần 6: Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

Bài 42: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax 0:11:21
Bài 43: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax 0:09:03
Bài 44: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax 0:10:33
Bài 45: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax 0:10:51
Bài 46: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax 0:15:07
Bài 47: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax 0:12:32
Bài 48: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax 0:07:52
Bài 49: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax 0:06:29
Bài 50: Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax 0:14:05
Bài 51: Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax 0:10:46
Bài 52: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax 0:13:50
Bài 53: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax 0:20:34

Phần 7: Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

Bài 54: Cách lưu mới một Danh mục 0:14:24
Bài 55: Cách lưu mới một Sản phẩm 0:19:50
Bài 56: Cách lưu mới nhiều Sản phẩm 0:18:53
Bài 57: Cập nhật Sản phẩm 0:14:25
Bài 58: Cập nhật Danh mục 0:11:46
Bài 59: Xóa một Sản phẩm 0:10:24
Bài 60: Xóa một Danh mục 0:11:45
Bài 61: Xóa nhiều Sản phẩm 0:12:08

Phần 8: Sử dụng Store Procedure

Bài 62: Triệu gọi Store Procedure – Lấy chi tiết sản phẩm 0:16:52
Bài 63: Triệu gọi Store Procedure – Lấy toàn bộ sản phẩm 0:07:54
Bài 64: Triệu gọi Store Procedure – Thêm sản phẩm 0:14:51
Bài 65: Triệu gọi Store Procedure – Cập nhật giá 0:16:26
Bài 66: Triệu gọi Store Procedure – Xóa Sản phẩm 0:10:17
Bài 67: Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ 0:20:33
Bài 68: Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn 0:10:02

Phần 9: Các bài tập rèn luyện

Bài 69: Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm 0:47:09
Bài 70: Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách 1:03:52
Bài 71: Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện 0:02:31

Trần Duy Thanh – Giảng viên đào tạo lập trình

Giảng viên Trần Duy ThanhGiảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Giảm giá khóa học lập trình LinQ toàn tập

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Lập trình LinQ toàn tập”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01″ vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé. Và kết quả sẽ ra như hình bên dưới đây.

Giá gốc: 700.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 420,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 420,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Lập trình LinQ toàn tập của Gv. Trần Duy Thanh với 71 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng Lập trình Android  của mình chỉ với “420,000đ  và 18 giờ 45 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 0 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *