Lập trình Java trong 4 tuần

5
(2)

Khóa học Lập trình Java thành thạo trong 4 tuần. Cung cấp cho bạn kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java, viết phần mềm quản lí cho khách hàng bằng ngôn ngữ của Java.

Khóa học lập trình Java trong 4 tuần

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Java
✔️ Khả năng tiếp cận lập trình Android một cách dễ dàng
✔️ Có thể lập trình cơ sở dữ liệu
✔️ Viết phần mềm quản lí cho khách hàng bằng ngôn ngữ của Java.

– Giảm giá 40% Unica.

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh và được sử dụng đông đảo trong phát triển phần mềm, các trang web, game hay ứng dụng trên các thiết bị di động, ngôn ngữ lập trình Java đã và đang trở nên lớn mạnh hơn bao giờ hết.

Đến với “Khóa học lập trình Java trong 4 tuần” bạn sẽ được tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Java (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong java, phương thức, lớp….) cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Java, cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android, có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm Java nâng cao: Swing, kết nối cơ sở dữ liệu,…

Giáo trình khóa học lập trình Java trong 4 tuần

Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Java

Bài 1: Giới thiệu sơ lược ngôn ngữ lập trình Java

Bài 2: Các công cụ lập trình với Java

Bài 3: Cài đặt JDK

Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java

Bài 5: Cách chạy chương trình Java bằng lệnh Command line

Bài 6: Cách cài đặt và sử dụng công cụ Eclipse

Phần 2: Nền tảng ngôn ngữ lập trình Java

Bài 7: Cách xuất dữ liệu ra màn hình

Bài 8: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Java

Bài 9: Kiểu dữ liệu trong Java

Bài 10: Ép kiểu dữ liệu trong Java

Bài 11: Khai báo biến trong Java

Bài 12: Các phép toán trong Java

Bài 13: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Scanner

Bài 14: Cấu trúc if, if else, cấu trúc 3 ngôi

Bài 15: Cấu trúc switch

Bài 16: Vòng lặp while

Bài 17: Vòng lặp do..while

Bài 18: Vòng lặp for

Bài 19: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

Bài 20: Bài tập rèn luyện 1-Giải phương trình bậc 2

Bài 21: Bài tập rèn luyện 2-Giải toán học

Bài 22: Bài tập rèn luyện 3- Tính dãy toán học

Bài 23: Danh sách các bài tập tự rèn luyện 1

Phần 3: Xử lý lỗi trong Java

Bài 24: Khái niệm về biệt lệ

Bài 25: Cách sử dụng try … catch

Bài 26: Ý nghĩa của từ khóa finally

Bài 27: Ý nghĩa của throw

Bài 28: Cách gỡ lỗi bằng công cụ debug

Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Java/Android
Bài 29: Thư viện xử lý dữ liệu số

Bài 30: Thư viện xử lý ngày tháng

Bài 31: Thư viện toán học

Bài 32: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên

Bài 33: Thư viện xử lý chuỗi

Phần 5: Xử lý chuỗi trong Java

Bài 34: Giới thiệu chuỗi trong Java

Bài 35: Hàm tìm chuỗi

Bài 36: Hàm trích lọc chuỗi

Bài 37: Hàm đổi chuỗi

Bài 38: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa

Bài 39: Hàm so sánh chuỗi

Bài 40: Cách nối và chèn chuỗi

Bài 41: Cách tách chuỗi

Bài 42: Hàm đổi chữ Hoa – thường

Bài 43: Bài tập rèn luyện 4-Tách lấy tên bài hát

Bài 44: Bài tập rèn luyện 5

Bài 45: Bài tập rèn luyện 6

Bài 46: Các bài tập tự rèn luyện 2

Phần 6: Xử lý mảng trong Java

Bài 47: Khái niệm về mảng

Bài 48: Cách khai báo và cấp phát bộ nhớ cho mảng

Bài 49: Truy suất và thao tác trên mảng

Bài 50: Tìm kiếm trên mảng

Bài 51: Sắp xếp mảng

Bài 52: Các hạn chế của mảng

Bài 53: Bài tập rèn luyện 7

Bài 54: Các bài tập tự rèn luyện 3

Phần 7: Xử lý Collection trong Java

Bài 55: Lý do sử dụng collection

Bài 56: Cách sử dụng ArrayList

Bài 57: Cách sử dụng HashMap

Bài 58: Bài tập rèn luyện 8

Bài 59: Bài tập rèn luyện 9

Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện 4

Phần 8: Lập trình hướng đối tượng trong Java

Bài 61: Các khái niệm về OOP

Bài 62: Các quy tắc khi khai báo lớp

Bài 63: Các loại phương thức

Bài 64: Overloading method

Bài 65: Tham chiếu this

Bài 66: alias và cơ chế gom rác tự động

Bài 67: các thành phần static

Bài 68: Khái niệm về kế thừa, lợi ích của kế thừa

Bài 69: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Class

Bài 70: Kỹ thuật viết Kế thừa từ Interface

Bài 71: Overriding Method

Bài 72: Tính đa hình

Bài 73: Sắp xếp danh sách đối tượng dựa vào interface có sẵn

Bài 74: Sử dụng enum trong Java

Bài 75: Bài tập rèn luyện 10

Bài 76: Bài tập rèn luyện 11

Bài 77: Bài tập rèn luyện 12

Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện 5

Phần 9: Xử lý tập tin trong Java

Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin

Bài 80: Xử lý tập tin với TextFile

Bài 81: Xử lý tập tin với Serialize File

Bài 82: Bài tập rèn luyện 13

Bài 83: Bài tập rèn luyện 14

Bài 84: Các bài tập tự rèn luyện 6

Phần 10: Xử lý đa tiến trình trong Java

Bài 85: Khái niệm về đa tiến trình và cơ chế hoạt động

Bài 86: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Thread

Bài 87: Kỹ thuật tạo đa tiến trình từ Runnable

Bài 88: Bài tập rèn luyện 15

Bài 89: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11: Project tổng hợp Lập trình Java trong 4 tuần

Bài 90: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

Trần Duy Thanh – Giảng viên lập trình

Giảng viên Trần Duy ThanhGiảng viên: Trần Duy Thanh
Về giảng dạy (từ năm 2009):
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin
Các trường đã và đang giảng dạy:
Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)
Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học
Đại Học Kinh Tế – Luật
Về doanh nghiệp (từ năm 2005):
Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM
Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn
Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược
Công ty KIC (http://kicthermal.com/)
Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty
Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:
Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 1: Giới thiệu sơ lược nnlt Java
Bài 2: Các công cụ lập trình với Java
Bài 3: Cài đặt JDK
Bài 4: Cài đặt biến môi trường cho Java

▶️ Vào học ngay.

Giảm giá khóa học Lập trình Java trong 4 tuần

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học này. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé.

Giá gốc: 900.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 540,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 540,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình của Gv. Trần Duy Thanh với 90 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng lập trình ngôn ngữ Java  của mình chỉ với “540,000đ và 18 giờ 54 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 4 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *