Lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL

3.7
(3)

Khóa học lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL. Học và làm Lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js. Đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.

Khóa học lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Làm chủ kiến thức lập trình backend với Angular js.
✔️ Cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js.
✔️ Đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, giúp bạn tự tin khi đi phỏng vấn.
✔️ Cung cấp kiến thức cơ bản qua bài thực hành đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty lập trình web hiện nay.

– Giảm giá 40% Unica.

Phần một là lý thuyết cơ bản về ngôn ngữ Angular JS 1.

Phần hai là học thực hành để hiểu bản chất cách làm một ứng dụng Single Page web App với Angular

Phần ba là áp dụng các kiến thức của 2 phần trước để làm phần Backend hoàn chỉnh với Angular js và API sử dụng là PHP/MYsql

Điểm khác biệt của khóa học là nội dung đầy đủ, thực hành chi tiết, cung cấp đủ thời lượng để bạn có thể

hiểu được bản chất của việc lập trình Fullstack với ngôn ngữ Angular js

Giáo trình khóa học lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL

PHẦN 01 – GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

001 – Giới thiệu angular js

PHẦN 02 – CÀI ĐẶT CƠ BẢN

002 – Cài đặt code editor
003 – Cài đặt plugin

PHẦN 03 – CHẠY ỨNG DỤNG ANGULAR ĐẦU TIÊN

004 – Cài đặt angular js và chạy ứng dụng đầu tiên
005 – Sử dụng file template

PHẦN 04 – THỰC HÀNH VỚI MODEL TRONG ANGULAR JS

006 – Khái niệm và sử dụng ng-model
007 – Sử dụng ng-model với select
008 – Sử dụng ng-model với radio button
009 – Logic sử dụng ng-model qua bài hiệu ứng đơn giản
010 – ng-show và ng-init

PHẦN 05 – THỰC HÀNH VỚI SCOPE VÀ CONTROLLER TRONG ANGULAR JS

011 – Hiểu Scope và controller thông qua bài thực hành
012 – Cách định nghĩa và sử dụng hàm gắn với scope

PHẦN 06 – HỌC ANGULAR JS QUA BÀI TẬP THỰC HÀNH

013 – Tổng hợp kiến thức đã học qua bài thực hành – phần html
014 – Viết phần logic của ứng dụng
015 – Hoàn thiện ứng dụng
016 – Hướng dẫn làm hoàn chỉnh ứng dụng
017 – Sử dụng vòng lặp ng-repeat

PHẦN 07 – HỌC CÁCH VIẾT BACKEND THEO PHƯƠNG PHÁP SINGLE-PAGE WEB APP SỬ DỤNG ANGULAR JS

018 – Giới thiệu bài tập và cách đặt phím tắt trình bày lại format của code
019 – Sử lý logic ban đầu cho phần thêm sửa xóa nội dung kiểu single-page web app
020 – Hoàn thiện chức năng sửa xóa trực tiếp với ng-repeat

PHẦN 08 – TỔNG KẾT ỨNG DỤNG VÀ GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU

021 – Tổng kết kiến thức
022 – Làm thật

PHẦN 09 – TẠO DỮ LIỆU TRONG MYSQL VÀ VIẾT API CHO ANGULAR JS

023 – Tạo cơ sở dữ liệu
024 – Viết API lấy dữ liệu cho angular

PHẦN 10 – KẾT NỐI ANGULAR JS VỚI MYSQL QUA API

025 – Cài đặt môi trường chạy angular trong project web động
026 – Kết nối angular với Mysql qua API

PHẦN 11 – HOÀN THIỆN ỨNG DỤNG ANGULAR JS – MYSQL ĐẦU TIÊN

027 – Viết API sử dữ liệu
028 – Hoàn thiện ứng dụng Angular Mysql

PHẦN 12 – TÍCH HỢP ANGULAR MATERIAL

029 – Mở đầu về angular material với ứng dụng thông báo
030 – Tích hợp angular material vào view

PHẦN 13 – GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH SINGLE-PAGE WEB APP SỬ DỤNG ROUTE

031 – Lọc dữ liệu trong angular
032 – Cách viết nhiều controller trong một web
033 – Học phương pháp làm single-page web app qua bài thực hành

PHẦN 14 – HOÀN THIỆN ỨNG DỤNG ĐẦU TIÊN SỬ DỤNG ROUTE KẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU QUA HTTP

034 – Kiến thức cơ bản về Route
035 – Sử dụng HTML5 mode trong angular
036 – Tạo dữ liệu thật và kết nối với angular qua $http
037 – Phun dữ liệu ra single-page web app

PHẦN 15 – GIƠI THIỆU PROJECT SINGLE-PAGE WEB APP SỐ 2

038 – Giới thiệu project single-page web app số 2 và download file mẫu
039 – Bố cục và sắp xếp file cho project

PHẦN 16 – PHẦN ROUTE VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

040 – Hoàn thiện phần điều hướng sử dụng route cho Project
041 – Phương hướng xử lý phần dữ liệu cho web
042 – Phân tích cơ sở dữ liệu

PHẦN 17 – LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH BACKEND BẰNG ANGULAR

043 – Thêm dữ liệu
044 – Cài đặt thư viện và môi trường Angular cho view trong Backend
045 – Giao tiếp dữ liệu bằng API
046 – Tạo view
047 – Sử dụng angular lấy dữ liệu từ API
048 – Đẩy dữ liệu ra bằng Angular
049 – Sửa dữ liệu bằng Angular
050 – Viết API lưu dữ liệu
051 – Lưu dữ liệu bằng Angular
052 – Hoàn thiện Backend bằng Angular cho trang about

PHẦN 18 – XỬ LÝ CÁC PHẦN GIAO DIỆN TRANG CONTACT VÀ TRANG LIÊN HỆ

053 – Viết controller đưa dữ liệu ra frontend
054 – Sửa lỗi router phổ biến trong angular
055 – Xử lý dữ liệu trang contact
056 – Xử lỹ dữ liệu trang tin tức

PHẦN 19 – TỔNG KẾT PHẦN 1 ANGULAR

057 – Tổng kết phần 1

PHẦN 21 – BA BƯỚC CƠ BẢN ĐỂ SỬ DỤNG MỘT THƯ VIỆN

059 – Hướng dẫn sử dụng thư viện ui select của angular
060 – Bước số 2 trong sử dụng thư viện – kiểm soát dữ liệu trả về
061 – Bước số 3 trong sử dụng thử viện – Kết nối cơ sở dữ liệu

PHẦN 22 – SỬ DỤNG THƯ VIỆN UI SELECT

062 – Thư viện ui select với multiple select
063 – Bước số 2 lấy dữ liệu trả về
064 – Bước số 3 – Kết nối cơ sở dữ liệu

PHẦN 23 – PROJECT BACKEND SỬ DỤNG ANGULAR GIỚI THIỆU VÀ CÀI ĐẶT CƠ BẢN

069 – Giới thiệu project làm backend bằng Angular
070 – Cài đặt cơ bản dữ liệu – API – Angular

PHẦN 24 – CÁCH SỬ DỤNG TEMPLATE ADMIN KHI LÀM BACKEND

071 – Cách sử dụng template admin khi làm backend
072 – Dựng template cơ bản

PHẦN 25 – TẠO ROUTE CHO CÁC CHỨC NĂNG SỬ DỤNG TEMPLATE

073 – Dựng Routing cơ bản
074 – Tạo 2 route adduser và userlist

PHẦN 26 – CHỨC NĂNG THÊM MỚI NGƯỜI DÙNG

075 – Tạo form thêm người dùng bằng template
076 – Viết API thêm người dùng
077 – Sử dụng Angular để lấy dữ liệu thông qua scope
078 – Chuyển dữ liệu cho API
079 – Đặt phím tắt cho angular post

PHẦN 27 – CHỨC NĂNG ĐĂNG NHẬP

080 – Tích hợp thông báo cho chức năng thêm dữ liệu bằng Angular
081 – Chức năng đăng nhập phần setup cơ bản phần template
082 – Qui trình logic của chức năng đăng nhập
083 – Sử dụng Angular lấy dữ liệu và gửi về API.
084 – Viết Api xử lý dữ liệu
085 – Xử lý 3 trường hợp xảy ra khi đăng nhập hệ thống

PHẦN 28 – XỬ LÝ CHUYỂN HƯỚNG VÀ ĐĂNG XUẤT

086 – Xử lý chuyển hướng trong Angular
087 – Sử dụng angular kiểm tra tính hợp lệ của form
088 – Kiểm tra trạng thái đăng nhập trong Angular
089 – Đăng xuất
090 – Qui trình logic của chức năng xem danh sách người dùng
091 – API – Phần dữ liệu

PHẦN 29 – CHỨC NĂNG XEM DANH SÁCH DỮ LIỆU PHẦN CƠ BẢN

092 – Angular – Phần dữ liệu

PHẦN 30 – TÍCH HỢP CÁC CHỨC NĂNG TRÊN CÙNG MỘT PAGE

093 – Tạo giao diện từ template admin
094 – Đưa dữ liệu ra template

PHẦN 31 – TÍCH HỢP CÁC CHỨC NĂNG TRÊN CÙNG MỘT PAGE

095 – Viết hàm Angular hiện thị form sửa dữ liệu trực tiếp khi ấn edit
096 – Logic của phần sửa dữ liệu 097 – Dùng Angular lấy dữ liệu cần sửa gửi về API
098 – Xử lý việc cập nhật dữ liệu ngầm trong angular thông qua API
099 – Tích hợp notification cho giao dịch thành công

TỔNG KẾT KHÓA HỌC

100: Tổng kết khóa học

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 1: Giới thiệu angular js

▶️ Vào học ngay.

Nguyễn Đức Việt – Giảng viên thiết kế Web

Nguyễn Đức ViệtGiảng viên Thiết kế web tại FPT – Arena
Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm.
Giảng viên Thiết kế web tại FPT – Arena. Nguyễn Đức Việt
Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.
Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

Giảm giá khóa học lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé.

Giá gốc: 800.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 480,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 480,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL của Gv. Nguyễn Đức Việt với 100 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng Lập trình FULLSTACK của mình chỉ với “480,000đ và 13 giờ 34 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 1 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 3.7 / 5. Vote count: 3

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *