Làm chủ Python trong 4 tuần

5
(2)

Làm chủ Python trong 4 tuần. Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python,học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh.

Khóa học làm chủ Python trong 4 tuần

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình Python
✔️ Cơ sở để học tiếp các khóa: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, C#, lập trình java, lập trình Android, Web…
✔️ Làm chủ được Python sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
✔️ Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình Python

– Giảm giá 40% Unica.

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản của lập trình Python , học viên có thể tạo ra một ứng dụng Python hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

– Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng Python ngay trong quá trình học

– Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Cấu trúc dữ liệu, lập trình Kotlin, lập trình Java, lập trình Android, Web…

– Tìm hiểu cơ bản về ngôn ngữ lập trình Python(Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển, cấu trúc vòng lặp trong Python….)

– Cách tạo và gọi hàm trong Python

– Xử lý mảng

– Xử lý List

– Xử lý chuỗi

– Xử lý tập tin

Giáo trình khóa học làm chủ Python trong 4 tuần

Phần 1: Giới thiệu về lập trình Python và các công cụ lập trình

Bài 1: Có nên học lập trình Python?
Bài 2: Cách tải và cài đặt Python
Bài 3: Giới thiệu một số công cụ lập trình Python
Bài 4: Tạo Project Python trong PyCharm

Phần 2: Các khái niệm cơ bản

Bài 5: Kiểu dữ liệu cơ bản và khai báo biến trong Python
Bài 6: Cách ghi chú lệnh trong Python
Bài 7: Các toán tử thường dùng trong Python
Bài 8: Cách nhập liệu từ bàn phím trong Python
Bài 9: Các kiểu xuất dữ liệu
Bài 10: Các loại lỗi trong Python
Bài 11 :Bài tập rèn luyện-Tính chu vi diện tích Hình tròn
Bài 12: Bài tập rèn luyện-Tính giờ phút giây
Bài 13: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Các biểu thức điều kiện

Bài 15: Biểu thức Boolean
Bài 16: Biểu thức If
Bài 17: Biểu thức if … else
Bài 18: Biểu thức If … elif lồng nhau
Bài 19: Biểu thức pass
Bài 20: So sánh số thực trong Python
Bài 21: Sử dụng if/else như phép gán
Bài 22: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra năm nhuần
Bài 23: Bài tập rèn luyện-Đếm số ngày trong tháng
Bài 24: Bài tập rèn luyện-Phương trình bậc 2
Bài 25: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 4: Các vòng lặp

Bài 26: Vòng while
Bài 27: Vòng for
Bài 28: câu lệnh break
Bài 29: câu lệnh continue
Bài 30: Lệnh while/else
Bài 31: Lệnh for/else
Bài 32: Vòng lặp lồng nhau
Bài 33: Bài tập rèn luyện-Tính dãy số
Bài 34: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra số nguyên tố
Bài 35: Bài tập rèn luyện-xuất bảng cửu chương
Bài 36: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 5: Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng

Bài 37: Các hàm toán học 1
Bài 38: Các hàm toán học 2
Bài 39: round
Bài 40: Time
Bài 41: Random
Bài 42: exit
Bài 43: eval
Bài 44: Bài tập rèn luyện-Game đoán số
Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
Bài 46: Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
Bài 47: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 6: Cách xây dựng hàm

Bài 48: Khái niệm về hàm
Bài 49: Cấu trúc tổng quát của hàm
Bài 50: Cách gọi hàm
Bài 51: Nguyên tắc hoạt động của hàm
Bài 52: Viết tài liệu cho hàm
Bài 53: Global Variable
Bài 54: Parameter mặc định
Bài 55: Lambda Expression
Bài 56: Giới thiệu về hàm đệ qui
Bài 57: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính BMI
Bài 58: Bài tập rèn luyện-Viết hàm tính ROI
Bài 59: Bài tập rèn luyện-Viết hàm đệ qui Fibonacci
Bài 60: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 7: Xử lý chuỗi

Bài 61: Khái niệm và cấu trúc của chuỗi
Bài 62: Hàm upper, lower -in HOA-thường
Bài 63: Hàm căn lề: rjust, ljust, center
Bài 64: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa strip
Bài 65: Hàm startsWith, endsWith
Bài 66: Hàm find, count
Bài 67: Hàm format,substring
Bài 68: Hàm tách chuỗi
Bài 69: Hàm nối chuỗi
Bài 70: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi đối xứng
Bài 71: Bài tập rèn luyện-Viết chương trình tối ưu chuỗi
Bài 72: Bài tập rèn luyện-tách xử lý chuỗi
Bài 73: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 8: List

Bài 74: Cách khai báo và sử dụng List
Bài 75: Cách duyệt List
Bài 76: Gán giá trị cho các phần tử trong List
Bài 77: Phương thức insert
Bài 78: Phương thức append
Bài 79: Phương thức remove
Bài 80: Phương thức reverse
Bài 81: Phương thức sort
Bài 82: Slicing-Trích lọc list
Bài 83: List đa chiều
Bài 84: Bài tập rèn luyện-xử lý list-1
Bài 85: Bài tập rèn luyện-xử lý list-2
Bài 86: Bài tập rèn luyện-xử lý list đa chiều
Bài 87: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 9: Xử lý tập tin

Bài 88: Vì sao phải lưu tập tin
Bài 89: Cách ghi tập tin
Bài 90: Cách đọc tập tin
Bài 91: Bài tập rèn luyện-dữ liệu Sản Phẩm
Bài 92: Bài tập rèn luyện-dữ liệu chuỗi số
Bài 93: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 10: Thiết kế giao diện với tkinter

Bài 94: Giới thiệu tkinter
Bài 95: Cách tạo cửa sổ với tkinter
Bài 96: Các control cơ bản trong tkinter
Bài 97:Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 1
Bài 98:Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2
Bài 99:Bài tập rèn luyện-Cộng trừ nhân chia
Bài 100: CácBài tập tự rèn luyện

Phần 11: Tổng kết khóa học

Bài 101: Project tổng hợp

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

 Bài 1: Có nên học lập trình Python?
 Bài 2: Cách tải và cài đặt Python
 Bài 3: Giới thiệu một số công cụ lập trình Python

Trần Duy Thanh – Giảng viên đào tạo lập trình

Trần Duy ThanhGiảng viên
Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Giảm giá khóa học làm chủ Python trong 4 tuần

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Làm chủ Python trong 4 tuần”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé. Và kết quả sẽ ra như hình bên dưới đây.

Giá gốc: 800.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 480,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 480,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Làm chủ Python trong 4 tuần của Gv. Trần Duy Thanh với 101 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng lập trình Python  của mình chỉ với “480,000đ và 12 giờ 56 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 3 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *