Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z

5
(2)

Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z. Hiểu rõ về thuế giá trị gia tăng, biết cách kê khai, xử lý các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng, tự tin trong công việc.

Khóa học trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ CAM KẾT học cái gì LÀM ĐƯỢC cái đó
✔️ Bạn sẽ HOÀN TOÀN RÕ RÀNG với hệ thống quản lý pháp luật về thuế GTGT
✔️ Nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế GTGT hàng tháng, hàng quý, cuối năm
✔️ Nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê khai, xử lý thuế GTGT trong doanh nghiệp
✔️ Nắm rõ những trường hợp ĐƯỢC khấu trừ hay KHÔNG được khấu trừ thuế GTGT
✔️ Nắm được cách xử lý với các trường hợp khấu trừ thuế GTGT đặc thù
✔️ THÀNH THẠO việc kê khai thuế GTGT từ chính thức đến bổ sung
✔️ TỐI ƯU SỐ THUẾ GTGT phải nộp cho doanh nghiệp
✔️ Nắm rõ THỜI ĐIỂM GHI NHẬN thuế GTGT và cách xử lý khi sai thời điểm.
✔️ Nắm rõ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT và cách thức kê khai
✔️ Nắm vững quy định thuế GTGT giúp vận dụng tốt vào thực tế doanh nghiệp và giải trình sau này khi quyết toán thuế.
✔️ Có được một lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường mất khoảng 2 năm mới có được
✔️ Cùng nhiều kiến thức thực tế, bổ ích khác…

– Giảm giá 40% Unica.

Chào mừng bạn đến với khóa học Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z, của giảng viên Nguyễn Lê Hoàng.

Khóa học xoay quanh các nội dung: Quy định chung về thuế GIÁ TRỊ GIA TĂNG, giúp bạn nắm rõ về đối tượng chịu thuế, không chịu thuế, không phải kê khai tính thuế GTGT; Nắm được bản chất của thuế GTGT; Xử lý các trường hợp thực tế về thuế GTGT; được TƯ VẤN lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT nào cho phù hợp với doanh nghiệp…. Cách để kê khai và xử lý tất cả các vấn đề liên quan đến Thuế Giá trị gia tăng.

Khóa học chi tiết đi từ lý thuyết đến thực hành, giúp bạn nắm bắt nhanh, học và làm được ngay, được giảng viên chia sẻ kinh nghiệm làm việc. Bạn sẽ có được một lượng kiến thức và kinh nghiệm thực tế tương đương với một kế toán 2 năm trong nghề…

Giáo trình khóa học trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z

Phần 1: Quy định chung về thuế giá trị gia tăng

Bài 1: Tìm hiểu về thuế giá trị gia tăng
Bài 2: Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
Bài 3: Người nộp thuế giá trị gia tăng
Bài 4: Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng
Bài 5: Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT – Phần 1
Bài 6: Trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT – Phần 2
Bài 7: Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng – Phần 1
Bài 8: Thời điểm xác định thuế giá trị gia tăng – Phần 2
Bài 9: Bài trắc nghiệm 1

Phần 2: Căn cứ tính thuế giá trị gia tăng

Bài 10: Giá tính thuế giá trị gia tăng – Phần 1
Bài 11: Giá tính thuế giá trị gia tăng – Phần 2
Bài 12: Giá tính thuế giá trị gia tăng – Phần 3
Bài 13: Giá tính thuế giá trị gia tăng – Phần 4
Bài 14: Giá tính thuế giá trị gia tăng – Phần 5
Bài 15: Giá tính thuế giá trị gia tăng – Phần 6
Bài 16: Thuế suất thuế giá trị gia tăng
Bài 17: Bài trắc nghiệm 2

Phần 3: Phương pháp tính thuế GTGT

Bài 18: Phương pháp tính thuế trực tiếp trên giá trị gia tăng
Bài 19: Phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu
Bài 20: Phương pháp tính thuế khấu trừ
Bài 21: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng – Phần 1
Bài 22: Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng – Phần 2
Bài 23: Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng
Bài 24: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt – Phần 1
Bài 25: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt – Phần 2
Bài 26: Lựa chọn phương pháp tính thuế GTGT
Bài 27: Bài trắc nghiệm 3

Phần 4: Khấu trừ thuế GTGT trong một số trường hợp

Bài 28: Khấu trừ thuế GTGT khi bị khống chế giá trị khấu trừ
Bài 29: Khấu trừ thuế GTGT với HHDV cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo
Bài 30: Khấu trừ thuế GTGT với khi nhận góp vốn bằng tài sản
Bài 31: Khấu trừ thuế GTGT khi chuyển đổi phương pháp tính thuế
Bài 32: Khấu trừ thuế GTGT khi sai thuế suất qua thanh tra
Bài 33: Khấu trừ thuế GTGT khi ủy quyền nhận hóa đơn
Bài 34: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp hàng hóa bị mất, thiếu, hao hụt, hết date, thiên tai, hỏa hoạn
Bài 35: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp HHDV phục vụ phúc lợi
Bài 36: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp nhận hóa đơn sai thời điểm
Bài 37: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp nhận hóa đơn của DN bị đóng mã số thuế, tạm ngừng kinh doanh
Bài 38: Khấu trừ thuế GTGT trường hợp bên bán chưa thông báo phát hành hóa đơn
Bài 39: Điều chỉnh thuế GTGT đầu vào dùng chung cuối năm
Bài 40: Một số trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT
Bài 41: Phân biệt HHDV không chịu thuế, không tính thuế và thuế suất 0%
Bài 42: Bài trắc nghiệm 4

Phần 5: Kê khai thuế giá trị gia tăng

Bài 43: Khai thuế giá trị gia tăng tại trụ sở chính
Bài 44: Khai thuế GTGT đối với người nộp thuế có cơ sở sản xuất trực thuộc
Bài 45: Quy định chung về khai thuế GTGT của hoạt động vãng lai ngoại tỉnh
Bài 46: Các trường hợp kê khai thuế giá trị gia tăng vãng lai ngoại tỉnh
Bài 47: Khai thuế GTGT với đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng
Bài 48: Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng – Phần 1
Bài 49: Hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng – Phần 2
Bài 50: Kỳ khai thuế giá trị gia tăng – Phần 1
Bài 51: Kỳ khai thuế giá trị gia tăng – Phần 2
Bài 52: Bài trắc nghiệm 5

Phần 6: Thực hành kê khai thuế giá trị gia tăng

Bài 53: Nguyên tắc kê khai thuế giá trị gia tăng lần đầu
Bài 54: Hiểu về các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT – Phần 1
Bài 55: Hiểu về các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT – Phần 2
Bài 56: Hiểu về các phụ lục của tờ khai thuế GTGT
Bài 57: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu – Phần 1
Bài 58: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu – Phần 2
Bài 59: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu – Phần 3
Bài 60: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel – Phần 1
Bài 61: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel – Phần 2
Bài 62: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel – Phần 3
Bài 63: Kê khai thuế GTGT khấu trừ lần đầu bằng Excel – Phần 4
Bài 64: Phân bổ thuế GTGT đầu vào dùng trên HTKK Excel
Bài 65: Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT – Phương pháp khấu trừ
Bài 66: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 1
Bài 67: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 2
Bài 68: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 3
Bài 69: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 4
Bài 70: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 5
Bài 71: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 6
Bài 72: Kê khai bổ sung thuế GTGT phương pháp khấu trừ – Phần 7
Bài 73: Kết luận chung về kê khai bổ sung thuế GTGT khấu trừ
Bài 74: Bài trắc nghiệm 6

Phần 7: Hoàn thuế giá trị gia tăng

Bài 75: Các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng
Bài 76: Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng
Bài 77: Tổng kết khóa học

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 2: Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng
Bài 3: Người nộp thuế giá trị gia tăng
Bài 4: Đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng

▶️ Vào học ngay.

Nguyễn Lê Hoàng – Chuyên gia đào tạo kế toán thuế

Nguyễn Lê HoàngCEO – Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận trình, trách nhiệm và chuyên sâu
Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán thực tế
Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm cả trực tiếp và online
Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp
Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA – Phần mềm cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp
Tác giả nhiều tiện ích kế toán – chia sẻ miễn phí cho doanh nghiệp
Giảng viên của tất cả các khóa học kế toán Online trên hệ thống trực tuyến
Là người thân thiện, vui tính, dễ gần… được nhiều người yêu mến.
Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu – Cam kết CHẤT LƯỢNG và SỰ HÀI LÒNG
Phương trâm: Cầm tay hướng việc chứ không Cầm tay chỉ việc
Chủ sở hữu kênh Youtube về học kế toán thuế thực tế có lượng người đăng ký lớn nhất

Giảm giá khóa học trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và xử lý thuế giá trị gia tăng từ A-Z

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé. Và kết quả sẽ ra như hình bên dưới đây.

Mã giảm giá Unica

Giá gốc: 800.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 480,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 480,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Trọn bộ Kinh nghiệm Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng từ A-Z của Gv. Nguyễn Lê Hoàng với 71 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng Kê khai và Xử lý thuế Giá trị gia tăng của mình chỉ với “480,000đ và 9 giờ 56 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 3 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *