Trọn bộ kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

5
(2)

Hiểu về thuế thu nhập doanh nghiệp, biết cách kê khai, quyết toán thuế TNDN, xử lý các tình huống cụ thể, giúp kế toán viên tự tin trong công việc.

Khóa học trọn bộ kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A – Z

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ CAM KẾT học cái gì LÀM ĐƯỢC cái đó
✔️ HOÀN TOÀN RÕ RÀNG với hệ thống quản lý pháp luật về thuế TNDN
✔️ Nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế TNDN hàng tháng, hàng quý, cuối năm
✔️ Nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê khai, quyết toán thuế TNDN trong doanh nghiệp
✔️ Nắm rõ những khoản CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ và KHÔNG ĐƯỢC TRỪ
✔️ Nắm rõ THỜI ĐIỂM GHI NHẬN doanh thu và sự khác biệt về ghi nhận doanh thu giữa thuế và kế toán.
✔️ XỬ LÝ TỐT các khoản CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ – tối ưu số thuế phải nộp
✔️ THÀNH THẠO việc TẠM TÍNH và THỰC HÀNH QUYẾT TOÁN thuế TNDN
✔️ Nắm rõ các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán
✔️ Nắm vững nguyên tắc chuyển lỗ và sử dụng lỗ
✔️ Có được một lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường mất khoảng 2 năm mới có được
✔️ TỐI ƯU SỐ THUẾ phải nộp cho doanh nghiệp

– Giảm giá 40% Unica.

Khóa học Trọn bộ Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A – Z, được giảng dạy bởi Giảng viên giàu kinh nghiệp – Nguyễn Lê Hoàng, gồm các nội dung chính:

Quy định chung về thuế thu nhập doanh nghiệp

Nắm rõ về doanh thu tính thuế và thu nhập khác

Tìm hiểu các khoản thu nhập miễn thuế

Xử lý chi phí ĐƯỢC TRỪ và  KHÔNG ĐƯỢC TRỪ

Phân tích chuyên sâu các khoản CHI PHÍ KHÔNG ĐƯỢC TRỪ (tiền lương, khấu hao…vv)

Làm rõ về trích lập dự phòng tiền lương

Phân biệt thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN

Sự KHÁC BIỆT giữa thuế và kế toán về GHI NHẬN DOANH THU

Hướng dẫn chi tiết, cặn kẽ cách ước tính doanh thu chi phí để tạm nộp thuế TNDN

Phân tích chuyên sâu các chỉ tiêu trên tờ khai quyết toán thuế TNDN

Hướng dẫn CHUYÊN SÂU về cách điều chỉnh TĂNG GIẢM LỢI NHUẬN theo pháp luật thuế

Hướng dẫn chi tiết CÁCH BÓC TÁC chi phí không được trừ khi quyết toán thuế

Hướng dẫn cặn kẽ các trường hợp CHUYỂN LỖ khi tính thuế

Hướng dẫn cách tính thuế TNDN, làm thể nào để KHÔNG BỊ PHẠT CHẬM NỘP

Bảo vệ chi phí TỐI ƯU SỐ THUẾ PHẢI NỘP

Hướng dẫn thực hành lên tờ khai quyết toán thuế TNDN full từ A-Z

Hướng dẫn kê khai bổ sung điều chỉnh thuế TNDN

Chia sẻ các tình huống về thuế thu nhập doanh nghiệp…..

Giáo trình khóa học trọn bộ kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A – Z

Chương1: Giới thiệu và quy định chung

Bài 1: Tải tài liệu
Bài 2: Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 3: Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 4: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương2: Doanh thu tính thuế

Bài 5: Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 6: Thời điểm xác định doanh thu
Bài 7: So sánh thời điểm xuất hóa đơn, ghi nhận thuế GTGT và thuế TNDN
Bài 8: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp – Phần 1
Bài 9: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp – Phần 2
Bài 10: Doanh thu tính thuế trong một số trường hợp – Phần 3
Bài 11: Sự khác biệt về ghi nhận doanh thu giữa thuế và kế toán
Bài 12: Tình huống về thời điểm ghi nhận doanh thu
Bài 13: Chính sách giá bán – Tối ưu doanh thu

Chương3: Xử lý chi phí được trừ và không được trừ

Bài 14: Điều kiện ghi nhận một khoản chi phí là được trừ – Phần 1
Bài 15: Điều kiện ghi nhận một khoản chi phí là được trừ – Phần 2
Bài 16: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt – Phần 1
Bài 17: Thế nào là thanh toán không dùng tiền mặt – Phần 2
Bài 18: Xử lý chi phí do thiên tai hỏa hoạn, hư hỏng, hết date
Bài 19: Xử lý khấu hao TSCĐ không phục vụ cho sản xuất kinh doanh
Bài 20: Xử lý khấu hao TSCĐ không thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp
Bài 21: Xử lý khấu hao TSCĐ không thuộc ghi chép trong sổ sách kế toán
Bài 22: Xử lý khấu hao TSCĐ vượt khung khấu hao quy định
Bài 23: Xử lý khấu hao TSCĐ vượt mức trần về giá trị khấu hao
Bài 24: Khấu hao đối với công trình trên đất
Bài 25: Xử lý khấu hao TSCĐ tạm dừng hoạt động
Bài 26: Xử lý chi phí vượt định mức, dự toán
Bài 27: Xử lý chi phí mua vào không có hóa đơn
Bài 28: Xử lý chi phí thuê tài sản của cá nhân
Bài 29: Xử lý chi phí tiền lương cho người lao động
Bài 30: Các tình huống thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 1
Bài 31: Các tình huống thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 2
Bài 32: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 1
Bài 33: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 2
Bài 34: Các câu hỏi thường gặp về chi phí tiền lương – Phần 3
Bài 35: Làm rõ về trích lập dự phòng tiền lương
Bài 36: Tiền lương của chủ doanh nghiệp tư nhân, Giám đốc Cty TNHH một thành viên
Bài 37: Xử lý chi phí tiền lương trong hợp đồng giao khoán
Bài 38: Xử lý chi phí tiền lương, tiền công có tính chất vụ việc
Bài 39: Xử lý chi phí trang phục
Bài 40: Xử lý chi phí tiền ăn
Bài 41: Xử lý chi phí xăng xe, điện thoại
Bài 42: Xử lý chi phí công tác phí – Phần 1
Bài 43: Xử lý chi phí công tác phí – Phần 2
Bài 44: Xử lý chi phí điện, nước khi thuê địa điểm kinh doanh
Bài 45: Xử lý chi phí với tài sản không thỏa mãn là tài sản cố định
Bài 46: Xử lý chi phí lãi vay
Bài 47: Xử lỹ chi phí lãi vay khi quỹ tiền mặt ảo
Bài 48: Xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái
Bài 49: Xử lý chi phí không tương ứng với doanh thu tính thuế
Bài 50: Xử lý chi phí phúc lợi
Bài 51: Xử lý chi phí tài trợ
Bài 52: Xử lý chi phí vi phạm hành chính, vi phạm hợp đồng
Bài 53: Kết luận chung về chi phí không được trừ

Chương4: Thu nhập khác, thu nhập miễn thuế và chuyển lỗ

Bài 54: Thu nhập khác
Bài 55: Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 56: Xác định lỗ và nguyên tắc chuyển lỗ
Bài 57: Tình huống chuyển lỗ thực tế – Phần 1
Bài 58: Tình huống chuyển lỗ thực tế – Phần 2
Bài 59: Tình huống chuyển lỗ thực tế – Phần 3
Bài 60: Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Bài 61: Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương5: Hướng dẫn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 62: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp – Phần 1
Bài 63: Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp – Phần 2
Bài 64: Tình huống thực tế về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 65: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN – Phần 1
Bài 66: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN – Phần 2
Bài 67: Căn cứ ước tính doanh thu, chi phí khi tạm nộp thuế TNDN – Phần 3
Bài 68: Một số điểm lưu ý khi ước tính doanh thu, chi phí

Chương6: Hướng dẫn khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 69: Khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 70: Giới thiệu tờ khai quyết toán thuế TNDN và căn cứ lập
Bài 71: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 1
Bài 72: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 2
Bài 73: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 3
Bài 74: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 4
Bài 75: Điều chỉnh tăng giảm lợi nhuận theo luật thuế TNDN – Phần 5
Bài 76: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp – Phần 1
Bài 77: Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp – Phần 2
Bài 78: Thực hành quyết toán thuế TNDN cho một doanh nghiệp cụ thể
Bài 79: Kê khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập doanh nghiệp

Chương7: Tổng kết khóa học

Bài 80: Tổng kết khóa học.
Đánh giá góp ý khóa học.

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 3: Kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 4: Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Bài 6: Doanh thu tính thuế thu nhập doanh nghiệp

▶️ Vào học ngay.

Nguyễn Lê Hoàng – Chuyên gia đào tạo kế toán thuế

Nguyễn Lê HoàngCEO – Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận trình, trách nhiệm và chuyên sâu
Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán thực tế
Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm cả trực tiếp và online
Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp
Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA – Phần mềm cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp
Tác giả nhiều tiện ích kế toán – chia sẻ miễn phí cho doanh nghiệp
Giảng viên của tất cả các khóa học kế toán Online trên hệ thống trực tuyến
Là người thân thiện, vui tính, dễ gần… được nhiều người yêu mến.
Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu – Cam kết CHẤT LƯỢNG và SỰ HÀI LÒNG
Phương trâm: Cầm tay hướng việc chứ không Cầm tay chỉ việc
Chủ sở hữu kênh Youtube về học kế toán thuế thực tế có lượng người đăng ký lớn nhất

Giảm giá khóa học trọn bộ kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ A – Z

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé. Và kết quả sẽ ra như hình bên dưới đây.

Mã giảm giá Unica

Giá gốc: 800.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 480,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 480,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình của Gv. Nguyễn Lê Hoàng với 80 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng kê khai và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp của mình chỉ với “480,000đ và 11 giờ 51 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 3 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *