Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z

5
(2)

Hướng dẫn cách kê khai và làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z, giúp kế toán viên tự tin trong công việc.

Khóa học kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Hiểu rõ hệ thống quản lý pháp luật về thuế TNCN
✔️ THÀNH THẠO CÁCH LẬP BẢNG LƯƠNG TRÊN EXCEL
✔️ THÀNH THẠO việc KÊ KHAI và QUYẾT TOÁN thuế TNCN
✔️ Có được một lượng kiến thức thực tế mà một kế toán bình thường mất khoảng 2 năm mới có được
✔️ TỐI ƯU SỐ THUẾ phải nộp cho người lao động, mang lại LỢI ÍCH hoc doanh nghiệp
✔️ Nắm rõ công việc thực tế của một kế toán thuế về thuế TNCN hàng tháng, hàng quý, cuối năm
✔️ Nắm rõ quy trình thực hiện các bước kê khai, quyết toán thuế TNCN trong doanh nghiệp
✔️ Nắm rõ cách tính thuế TNCN cho từng đối tượng lao động, từng loại hợp đồng lao động

– Giảm giá 40% Unica.

Khóa học Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế TNCN từ A – Z , được giảng dạy bởi Giảng viên giàu kinh nghiệp – Nguyễn Lê Hoàng, với các nội dung chính:

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và sử dụng các phần mềm kê khai thuế
Hiểu được các quy định chung về thuế thu nhập cá nhân
Phân biệt KHOÁN CHI và HỖ TRỢ
Cách tính thuế thu nhập cá nhân với mỗi loại hợp đồng
Cách xây dựng lương phù hợp để KHÔNG PHẢI ĐÓNG thuế TNCN
Cách ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ thu nhập cho người lao động và người phụ thuộc
Hướng dẫn cách lập bảng lương theo từng loại hợp đồng
Nguyên tắc chung khi kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Thủ tục sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Chia sẻ các tình huống về thuế thu nhập cá nhân
Kê khai, tính thuế cho cá nhân có tài sản cho thuê, ký hợp đồng giao khoán…

Giáo trình khóa học kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z

Phần 1: Giới thiệu và quy định chung

Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Đôi nét về thuế Thu nhập cá nhân
Bài 3: Người nộp thuế thu nhập cá nhân
Bài 4: Điều kiện xác định cá nhân cư trú, không cư trú

Phần 2: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công

Bài 5: Các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công
Bài 6: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 1
Bài 7: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 2
Bài 8: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 3
Bài 9: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 4
Bài 10: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 5
Bài 11: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 6
Bài 12: Làm rõ khoán chi và hỗ trợ thu nhập
Bài 13: Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
Bài 14:Bài tập tính thu nhập miễn thuế

Phần 3: Căn cứ tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Bài 15: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên
Bài 16: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
Bài 17: Các khoản giảm trừ và mức giảm trừ
Bài 18: Nguyên tắc giảm trừ bản thân
Bài 19: Nguyên tắc giảm trừ người phụ thuộc
Bài 20: Người phụ thuộc gồm những ai
Bài 21: Đăng ký người phụ thuộc
Bài 22: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
Bài 23: Lập mẫu biểu đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
Bài 24: Thay đổi nơi làm việc có phải đăng ký lại người phụ thuộc không
Bài 25:Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân – hợp đồng trên 3 tháng – Phần 1
Bài 26:Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân – hợp đồng trên 3 tháng – Phần 2
Bài 27: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 1
Bài 28: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 2
Bài 29: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 3
Bài 30: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 4
Bài 31: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 5
Bài 32: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ dưới 3 tháng và cá nhân không ký HĐLĐ
Bài 33: Lập mẫu cam kết thu nhập dưới mức giảm trừ gia cảnh
Bài 34: Tác dụng của mẫu cam kết thu nhập
Bài 35: Lập bảng lương với hợp đồng lao động dưới 3 tháng và không ký HĐLĐ
Bài 36: Căn cứ tính thuế với cá nhân không cư trú
Bài 37: Một số khoản thu nhập chịu thuế khác
Bài 38: Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cấp cho ai
Bài 39: Làm thế nào để có được chứng từ khấu trừ thuế
Bài 40: Quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Bài 41: Quy định về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động
Bài 42: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người lao động – Phần 1
Bài 43: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người lao động – Phần 2
Bài 44: Quy định về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người phụ thuộc
Bài 45: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc – Phần 1
Bài 46: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc – Phần 2
Bài 47: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc – Phần 3

Phần 4: Kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bài 48: Nguyên tắc chung về kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Bài 49: Kỳ khai thuế thu nhập cá nhân
Bài 50: Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân
Bài 51: Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thay thuế TNCN
Bài 52: Thủ tục ủy quyền quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân
Bài 53: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 1
Bài 54: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 2
Bài 55: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 3
Bài 56: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 4
Bài 57: Tình huống quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 1
Bài 58: Tình huống quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 2
Bài 59: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 1
Bài 60: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 2
Bài 61: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 3
Bài 62: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 4
Bài 63: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 5
Bài 64: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 6
Bài 65: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 7
Bài 66: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 8
Bài 67: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 9
Bài 68: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 10
Bài 69: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 11
Bài 70: Hoàn thuế thu nhập cá nhân
Bài 71: Khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân

Phần 5: Tổng kết

Bài 72: Tổng kết

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Đôi nét về thuế Thu nhập cá nhân
Bài 3: Người nộp thuế thu nhập cá nhân

▶️ Vào học ngay.

Nguyễn Lê Hoàng – Chuyên gia đào tạo kế toán thuế

Nguyễn Lê HoàngCEO – Người sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam
CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Nơi huấn luyện kế toán thực tế chất lượng, uy tín, tận trình, trách nhiệm và chuyên sâu
Hơn 10 năm kinh nghiệm làm kế toán và huấn luyện kế toán thực tế
Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm cả trực tiếp và online
Trực tiếp tư vấn thuế, kế toán cho hàng trăm doanh nghiệp
Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA – Phần mềm cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp
Tác giả nhiều tiện ích kế toán – chia sẻ miễn phí cho doanh nghiệp
Giảng viên của tất cả các khóa học kế toán Online trên hệ thống trực tuyến
Là người thân thiện, vui tính, dễ gần… được nhiều người yêu mến.
Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu – Cam kết CHẤT LƯỢNG và SỰ HÀI LÒNG
Phương trâm: Cầm tay hướng việc chứ không Cầm tay chỉ việc
Chủ sở hữu kênh Youtube về học kế toán thuế thực tế có lượng người đăng ký lớn nhất

Giảm giá khóa học kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế TNCN từ A – Z”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé. Và kết quả sẽ ra như hình bên dưới đây.

Mã giảm giá Unica

Giá gốc: 800.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 480,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 480,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế TNCN từ A – Z của Gv. Nguyễn Lê Hoàng với 69 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng  kê khai và quyết toán thuế TNCN của mình chỉ với “480,000đ và 10 giờ 12 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 3 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *