Java Core – Lập trình hướng đối tượng từ Zero

5
(2)

JAVA là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến nhất hiện nay, học JAVA CORE bạn sẽ có rất nhiều hướng đi, từ lập trình Mobile app, Java web,Desktop App, Game,..

Khóa học JAVA CORE – Lập trình hướng đối tượng từ Zero

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Nắm được kiến thức java cơ bản cũng như kiến thức về lập trình hướng đối tượng
✔️ Có thể viết được các chương trình java cơ bản như các ứng dụng Console App , Desktop App
✔️ Làm nền tảng để học tiếp các khóa học nâng cao về java ( Java advance, Java web ,Android…)
✔️ Có thể  xin làm java fresher hoặc  thực tập tại các cty phần mềm.

– Giảm giá 40% Unica.

JAVA là ngôn ngữ lập trình rất phổ biến nhất hiện nay, học JAVA CORE bạn sẽ có rất nhiều hướng đi, từ lập trình Mobile app, Java web,Desktop App, Game,.. và tất cả đều sử dụng nền tảng của JAVA CORE. Thông qua khóa học JAVA CORE – Lập trình hướng đối tượng từ Zero, Với những kiến thức và kinh nghiệm đã có, Giảng viên Lê Quang Đạt sẽ giúp bạn đi từ Zero đến những kiến thức cơ bản và nâng cao, bằng phương pháp giảng dạy khoa học, chuyên nghiệp và ví dụ minh họa thực tế.
Kết thúc khóa học bạn sẽ :
1. Nắm được các khái niệm lập trình Java cơ bản
2. Nắm được các kiến thức về lập trình hướng đối tượng Java (OOP)
3. Từ kiến thức cở bản JAVA core  bạn có thể tự học các ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng khác như C++/C#,Python,…

Giáo trình khóa học JAVA CORE – Lập trình hướng đối tượng từ Zero

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Giới thiệu Giảng viên
Bài 2: Giới thiệu khóa học

Phần 2: Setup môi trường lập trình Java

Bài 3: Giới thiệu về Java
Bài 4: Setup JDK & Biến môi trường trong JAVA
Bài 5: Setup Eclipse & Tạo Workspace
Bài 6: Viết chương trình Java Hello World và run bằng command line
Bài 7: Quá trình Biên Dịch và Thông Dịch một chương trình Java
Bài 8: Sự khác nhau giữa JDK, JRE và JVM
Bài 9: Phân tích cấu trúc chương trình Java Hello World
Bài 10: Định nghĩa Biến trong Java
Bài 11: Các loại biến local/instance/static trong Java
Bài 12: Các kiểu dữ liệu trong Java
Bài 13: Ép kiểu (Type Casting) trong Java
Bài 14: Cách ghi chú (Comments) trong Java
Bài 15: Quy tắc chung đặt tên trong Java
Bài 16: Toán tử trong Java
Bài 17: Cách nhập / xuất dữ liệu trong Java
Bài 18: Cấu trúc điều kiện if, else if và else
Bài 19: Cấu trúc điều kiện switch case
Bài 20: Các vòng lặp for/while/do -while trong Java
Bài 21: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp
Bài 22: Bài trắc nghiệm 01

Phần 3: Xử lý chuỗi trong JAVA

Bài 23: Giới thiệu chuỗi trong Java
Bài 24: Hàm tính length-Trim-Upper & Lower Case
Bài 25: Tìm ký tự và chuỗi charAt – indexOf
Bài 26: Hàm nối chuỗi concat
Bài 27: Replace trong Java String
Bài 28: Hàm trả về chuỗi con subString
Bài 29: So sánh trong String với Equals/compareTo và Tham chiếu
Bài 30: Phương thức split trong Java String
Bài 31: Lớp StringBuffer-StringBuilder trong JAVA
Bài 32: Bài trắc nghiệm 02

Phần 4: Xử lý mảng trong JAVA

Bài 33: Giới thiệu về mảng Array
Bài 34: Duyệt các phần tử Array
Bài 35: Bài tập tìm kiếm trên mảng
Bài 36: Bài tập sắp xếp mảng
Bài 37: Bài trắc nghiệm 03

Phần 5: Lập trình hướng đối tượng trong Java (OOP)

Bài 38: Khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP)
Bài 39: Lớp và Đối tượng
Bài 40: Từ khóa this trong Java
Bài 41: So sánh Constructor và Method
Bài 42: Phạm vi truy cập – Access Modifier
Bài 43: Kiểu tham chiếu và tham trị trong Java
Bài 44: Package trong java
Bài 45: Kế thừa (Inheritance)
Bài 46: Đóng gói (Encapsulation)
Bài 47: Đa hình (Polymorphism)
Bài 48: Overloading và Overriding trong Java
Bài 49: Tính trừu tượng (Abstraction) -Abstract class
Bài 50: Tính trừu tượng (Abstraction) – Interface
Bài 51: Từ khóa super trong Java
Bài 52: Toán tử instanceof trong Java
Bài 53: Sử dụng static trong Java
Bài 54: Sử dụng final trong Java
Bài 55: Bài tập tổng hợp về OOP
Bài 56: Bài trắc nghiệm 04

Phần 6: Java Collection framework

Bài 57: Giới thiệu Java Collection Framework
Bài 58: Cách duyệt – Sắp xếp phần tử trong Java Collections
Bài 59: List interface -Cách sử dụng ArrayList class
Bài 60: List interface -Cách sử dụng LinkedList class
Bài 61: So sánh ArrayList với Array
Bài 62: So sánh ArrayList với LinkedList
Bài 63: Map Interface – Cách sử dụng HashMap class
Bài 64: Set Interface – Cách sử dụng HashSet class
Bài 65: Bài tập quản lý Staff – Part 1
Bài 66: Bài tập quản lý Staff – Part 2
Bài 67: Bài trắc nghiệm 05

Phần 7: Xử lý ngoại lệ – Exception handling, Debugging

Bài 68: Giới thiệu xử lý ngoại lệ – Exception handling
Bài 69: Các kiểu của Exception
Bài 70: Xử lý ngoại lệ – Exception handling
Bài 71: Debugging chương trình bằng eclipse
Bài 72: Bài trắc nghiệm 06

Phần 8: Xử lý đọc- ghi file trong Java

Bài 73: Giới thiệu về Java IO
Bài 74: Đọc ghi file sử dụng byte stream và character Stream
Bài 75: Đọc ghi file sử dụng buffered stream
Bài 76: Đọc ghi Object vào file
Bài 77: Bài tập về đọc ghi vào file – xử lý ngoại lệ.
Bài 78: Bài trắc nghiệm 07

Phần 9: Những câu hỏi về JAVA Core thường gặp khi đi phỏng vẫn việc.

Bài 79: Java Interview questions

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 1: Giới thiệu Giảng viên
Bài 2: Giới thiệu khóa học
Bài 38: Khái niệm lập trình hướng đối tượng (OOP)
Bài 79: Java Interview questions

▶️ Vào học ngay.

Lê Quang Đạt – Giảng viên lập trình Java

Lê Quang ĐạtGiảng viên – Technical Architect tại FPT Software.
HỌC VẤN VÀ KINH NGHIỆM:
•    Hanoi University of Science and Technology (1999 – 2004).
•    Founder hoccungmentor – mô hình đào tạo Coaching/Mentoring online.
•    Có trên 13 năm làm Outsourcing với các khách hàng lớn đến từ UK, Singapore, Mỹ, Australia, Japan.
•    Có trên 7 năm kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực đào tạo công nghệ thông tin cả hình thức Offline và Online.
•    Có nhiều kinh nghiệm Coaching nhiều đối tượng khác nhau như Fresher Developer, NON -Sinh viên, sinh viên kỹ thuật/ kinh tế, người đi làm trái ngành, và cả sinh viên nước ngoài.

CÔNG VIỆC HIỆN TẠI:
•    Technical Architect tại FPT Software.
•    Tham gia Mentor tại Funix – là một trong 3 mentor suất sắc nhất được trao giải Dedicated Mentor năm 2018.
•    Mentor tại Đại học Darussalam ở Brunei.
•    Tham gia giảng dạy nội bộ tại Fresher Academy, là học viện đào tạo nội bộ thuộc FPT Software.

PHƯƠNG CHÂM CỦA GIẢNG VIÊN:
“Coaching thành công là giúp học viên tự tìm ra câu trả lời”

Giảm giá khóa học JAVA CORE – Lập trình hướng đối tượng từ Zero

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “JAVA CORE – Lập trình hướng đối tượng từ Zero”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé.

Giá gốc: 700.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 420,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 420,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình JAVA CORE – Lập trình hướng đối tượng từ Zero của Gv. Lê Quang Đạt với 72 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng  JAVA CORE của mình chỉ với “420,000đ và 8 giờ 00 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 4 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *