Học lập trình Typescript qua project thực tế

5
(2)

Học lập trình Typescript qua project thực tế. Thành thạo lập trình Typescript, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, công việc tại các công ty lập trình Web.

Khóa học lập trình Typescript qua project thực tế

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Hiểu về Typescript, phân biệt được 2 loại Javascrypt và Typescript.
✔️ Biết cách lập trình Typescript, học bài bản từ đầu.
✔️ Có thêm kiến thức lập trình về Frontend và Backend.
✔️ Tự viết được hiệu ứng, không phụ thuộc vào các thư viện hiệu ứng bên ngoài.

– Giảm giá 40% Unica.

TypeScript là một phiên bản hỗ trợ của JavaScript giúp cung cấp users optional static types cũng như những tooling hữu ích và mạnh mẽ.  TypeScript giúp bạn viết ra code chuẩn và ít phải bị gặp những bug khó chịu thường thấy trong JavaScript. Không những thế TypeScript còn có tính năng thông báo và phát hiện lỗi ngay lập tức chứ không cần đợi bạn phải save file. Nhờ đó mà trải nghiệm của người dùng sẽ càng tuyệt vời hơn cũng như hiệu năng làm việc được tăng lên đáng kể….

Typescript là một dự án mã nguồn mở được Microsoft phát triển, được xem là một phiên bản nâng cao của Javascript.

Khóa học Học lập trình Javascript qua project thực tế đi từ phần lý thuyết cơ bản nhất một cách chi tiết, sau đó thực hành qua các bài tập, giúp bạn hiểu về Typescript, và cách để sử dụng chúng, đáp ứng nhu cầu lập trình web hiện nay của các công ty.

Giáo trình khóa học lập trình Typescript qua project thực tế

Phần 1: Giới thiệu và cài đặt Typescript

Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript
Bài 2: Cài đặt nodejs, cài đặt git, cài đặt plugin, chạy thử file

Phần 2: Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Typescript

Bài 3: Kiểu dữ liệu string trong typescript
Bài 4: Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string

Phần 3: Ba kiểu dữ liệu mới so với Javascript

Bài 5: Ba kiểu dữ liệu mới so với javascript
Bài 6: Kiểu dữ liệu Any
Bài 7: Kiểu dữ liệu void trong Typescript

Phần 4: Tổng kết phần kiểu dữ liệu trong Typescript

Bài 8: Ép kiểu trong typescript
Bài 9: Tổng kết phần kiểu dữ liệu

Phần 5: Bốn kiểu function trong Typescript

Bài 10: Giới thiệu loại function đầu tiên trong typescript – return function
Bài 11: Vì sao phải sử dụng hàm có tham số
Bài 12: Hai cách khai báo Anonymous function trong typescript
Bài 13: Kiểu function thứ 4 – Function không cần function

Phần 6: Tại sao phải lập trình hướng đối tượng

Bài 14: Học lập trình hướng đối tượng từ đầu
Bài 15: Hiểu bản chất của Class, instance, property và method qua phân tích ứng dụng giỏ hàng

Phần 7: Lý thuyết về lập trình hướng đối tượng

Bài 16: Phân tích và ví dụ về các khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng
Bài 17: Phân tích chương trình dưới con mắt của lập trình hướng đối tượng
Bài 18: Trừu tượng hóa, đa hình, thừa kế và đóng gói trong lập trình hướng đối tượng

Phần 8: Cơ bản về Class và Instance

Bài 19: Tạo class thế nào
Bài 20: Tạo instance thế nào

Phần 9: Luyện tập về Class

Bài 21: Bài tập 2 về class
Bài 22: Bài tập tổng hợp 3 – Class và Enum

Phần 10: Ý nghĩa của Static và Exetends

Bài 23: Ý nghĩa của Static trong lập trình hướng đối tượng
Bài 24: Kế thừa trong typescript – Phần 1
Bài 25: Kế thừa trong typescript – Phần 2
Bài 26: Kế thừa trong typescript – Phần 3

Phần 11: Hiểu bản chất Access Modifier trong Typescript

Bài 27: Lý thuyết cơ bản về Access Modifier, có cần dùng access modifier không
Bài 28: Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 1
Bài 29: Hiểu bản chất về Access modifier trong typescript thông qua bài tập thực hành – Phần 2

Phần 12: Lý thuyết về Accessor trong Typescript

Bài 30: Lý thuyết về Accessor trong Typescript
Bài 31: Học cách sử dụng Accessor thông qua bài tập
Bài 32: Thực hành getter và setter với việc đặt mật khẩu

Phần 13: Abstract là gì?

Bài 33: Sử dụng Abstract Class trong Typescript
Bài 34: Sử dụng Abstract method trong typescript

Phần 14: Generic sử dụng thế nào

Bài 35: Cơ bản về Generic trong lập trình typescript
Bài 36: Sử dụng Generic trong class
Bài 37: Generic Class sử dụng trong Typescript

Phần 15: Thực hành Interface trong Typescript

Bài 38: Interface trong lập trình hướng đối tượng
Bài 39: Interface Class sử dụng trong Typescript

Phần 16: Namespace và Export

Bài 40: Export trong Typescript

Phần 17: Giới thiệu Project lập trình ứng dụng bằng Typescript

Bài 41: Giới thiệu Project lập trình Typescript cho chức năng giỏ hàng
Bài 42: Dựng giao diện – phần HTML cho ứng dụng

Phần 18: Xử lý nội dung và HTML cho ứng dụng

Bài 43: Xử lý phần HTML cột phải
Bài 44: Tạo khối nội dung demo bên trái cho ứng dụng

Phần 19: Xử lý giao diện bằng CSS và Boostrap 4

Bài 45: Hoàn thiện phần nội dung cơ bản bằng bootstrap 4
Bài 46: Xử lý giao diện bằng phương pháp Chrome

Phần 20: Khởi động Project với việc xây dựng Class sản phẩm

Bài 47: Tạo Class
Bài 48: Lập trình các hàm tương tác với đối tượng

Phần 21: Class thứ hai – class Quản lý hàng và các phương thức thao tác với sản phẩm

Bài 49: Tạo bộ khung cho Class Quản lý hàng

Phần 22: Class thứ ba – Class giỏ hàng

Bài 50: Tạo đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng
Bài 51: Định nghĩa phương thức hoạt động của đối tượng sản phẩm trong giỏ hàng

Phần 23: Class thứ tư – Class quản lý giỏ hàng

Bài 52: Tạo interface cho phần quản lý giỏ hàng

Phần 24: Cách tạo file tsconfig và cài đặt cơ bản trước khi code

Bài 53: Cài đặt cơ bản cho ứng dụng
Bài 54: Cài đặt cơ bản trước khi code
Bài 55: Cách tạo file tsconfig-json

Phần 25: Xử lý hàm Constructor

Bài 56: Xử lý Constructor
Bài 57: Cách 2 xử lý Constructor

Phần 26: Lấy nội dung sản phẩm và đẩy ra giao diện

Bài 58: Viết hàm lấy nội dung sản phẩm
Bài 59: Đẩy sản phẩm từ dữ liệu ra giao diện
Bài 60: Thao tác với HTML

Phần 27: Lấy thông tin sản phẩm khi click vào nút Mua Ngay

Bài 61: Phương thức mua hàng
Bài 62: Viết hàm lấy thông tin sản phẩm cho nút Mua ngay

Phần 28: Truyền tham số vào hàm getSanPhamById

Bài 63: Cách truyền tham số thông qua thẻ HTML
Bài 64: Viết hàm getSanPhamById

Phần 29: Viết hàm thêm sản phẩm giỏ hàng

Bài 65: Thao tác với class quản lý giỏ hàng
Bài 66: Viết hàm thêm sản phẩm vào giỏ hàng

Phần 30: Viết hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Bài 67: Viết hàm kiểm tra sản phẩm
Bài 68: Xử lý logic của hàm tăng số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Phần 31: Phun dữ liệu ra giao diện HTML trong class quản lý giỏ hàng

Bài 69: Đẩy dữ liệu đã xử lý trong typescript ra giao diện HTML
Bài 70: Hoàn thiện phần phun dữ liệu ra giao diện HTML trong Typescript

Phần 32: Viết hàm tính số lượng và tính giá trong Class quản lý giỏ hàng

Bài 71: Tính số lượng sản phẩm
Bài 72: Tính giá sản phẩm

Phần 33: Viết hàm Update giỏ hàng

Bài 73: Phân tích logic xử lý việc update giỏ hàng
Bài 74: Xử lý sự kiện thay đổi số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Phần 34: Truyền tham số và cập nhật sản phẩm vào dữ liệu

Bài 75: Truyền nội dung thông qua HTML
Bài 76: Cập nhật sản phẩm vào dữ liệu

Phần 35: Đẩy dữ liệu ra giao diện và viết hàm hiển thị thông báo

Bài 77: Đẩy dữ liệu đã cập nhật ra giao diện
Bài 78: Viết hàm thông báo xảy ra khi thao tác với giỏ hàng
Bài 79: Tổng kết

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 1: Giới thiệu ngôn ngữ TypeScript
Bài 3: Kiểu dữ liệu string trong typescript
Bài 4: Kiểu dữ liệu mảng, mảng number và mảng string

▶️ Vào học ngay.

Nguyễn Đức Việt – Giảng viên lập trình

Nguyễn Đức ViệtGiảng viên Thiết kế web tại FPT – Arena
Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm.

Giảng viên Thiết kế web tại FPT – Arena. Nguyễn Đức Việt

Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.

Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

Giảm giá khóa học học lập trình Typescript qua project thực tế

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Học lập trình Typescript qua project thực tế”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé.

Giá gốc: 800.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 480,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 480,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Học lập trình Typescript qua project thực tế của Gv. Nguyễn Đức Việt với 79 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng  lập trình Typescript của mình chỉ với “480,000đ và 11 giờ 40 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?

Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 3 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *