Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

5
(2)

Khóa Học jQuery Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao là cách nhanh chóng để vận dụng những tính năng tối ưu của nó vào công việc. Biết cách tự xây dựng các plugin mới bằng jQuery.

Khóa học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Sử dụng công cụ Chrome Developer Tool trong thiết kế web hiện đại
✔️ Thao tác với thư viện jQuery, juQuery ui, Tweenmax
✔️ Tự xây dựng các plugin mới bằng jQuery
✔️ Nâng cao khả năng tự đọc hiểu các tài liệu tự lập trình jQuery
✔️ Tăng khả năng tương tác với người dùng
✔️ Tạo hiệu ứng động cho những thay đổi của nội dung, tài liệu
✔️ Lấy thông tin từ server mà không cần tải lại trang web
✔️ Có khả năng chỉnh sửa giao diện của một Webside bất kì

– Giảm giá 40% Unica.

Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, người dùng ngày càng quan tâm hơn đến giao diện hay hình thức của một trang web. Nếu như trước đây, quy chuẩn đẹp của một trang web là chỉ cần có banner, nội dung và một ít footer đơn giản. Nhưng theo thời gian, thị hiếu người đọc cũng thay đổi, một trang web phải có banner bắt mắt, nội dung lôi cuốn kèm theo các hiệu ứng lạ mắt mới có thể thu hút được người đọc dài lâu.

Chính vì vậy, các web developers, web designers cần thiết phải nâng cao tay nghề. Và một trong những công cụ cần thiết đến từ các thư viện JavaScript mở được quan tâm nhiều nhất đó chính là jQuery, công cụ giúp tạo ra các hiệu ứng có thể tương tác trực tiếp với người đọc một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn so với việc sử dụng thuần JavaScript.

Bạn muốn tìm hiểu và vận dụng những tính năng tối ưu của jQuery nhưng không biết bắt đầu từ đâu và thế nào?

Khóa học “jQuery cơ bản đến nâng cao” ra đời giúp các bạn có thể chỉnh sửa giao diện của một website bất kì; tăng khả năng tương tác với người dùng; tạo hiệu ứng động cho nội dung; có khả năng tự đọc hiểu các tài liệu tự lập trình jQuery trong suốt khóa học này.

Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, bằng cách học qua trải nghiệm, các hướng dẫn tự làm, và qua các bài tập thực hành tập trung vào nâng cao, Giảng viên Nguyễn Đức Việt sẽ giúp bạn:

Sử dụng thành thạo jQuery.
Có thể làm lại được hầu hết các hiệu ứng gặp được trên mạng.
Có khả năng lập trình và quản trị hiệu ứng cho các trang Web phục vụ nhu cầu giải trí, kinh doanh, khởi nghiệp.
Đọc và hiểu các thuật ngữ về jQuery một cách thuần thục.
Các kĩ thuật check lỗi, tìm và sửa lỗi lập trình jQuery.

Giáo trình khóa học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Phần 1: Tổng quan về jQuery

Bài 1: Giới thiệu jQuery

Phần 2: Cài đặt và chạy File jQuery

Bài 2: Giới thiệu và cài đặt Sublime text và Plugin emmet
Bài 3: Cài đặt Plugin khác và cách sử dụng
Bài 4: Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery

Phần 3: Giới thiệu 3 phần quan trọng của jQuery

Bài 5: 3 Phần quan trọng của jQuery & Thực hành các hàm cơ bản qua ví dụ

Phần 4: Project 1 hiệu ứng accordion

Bài 6: Giới thiệu project và tạo file ban đầu
Bài 7: Xử lý phần html và css
Bài 8: Xử lý phần jquery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class
Bài 9: Tổng kết kiến thức học từ Bài 1

Phần 5: Project 2 One Page website

Bài 10: Giới thiệu project và xu hướng web one page
Bài 11: One page website phần html
Bài 12: One page website phần css
Bài 13: One page website phần jquery: hàm chuyển động body
Bài 14: One page website phần jquery: giới thiệu hàm offset
Bài 15: Hướng dẫnBài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2

Phần 6: Project 3 Cách làm hiệu ứng ảnh và kết hợp hàm animate, offset, click, addClass, đã học

Bài 16: Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng
Bài 17: Quy trình làmBài hiệu ứng và setup ban đầu
Bài 18: Viết mã Html
Bài 19: Viết mã Css
Bài 20: Viết mã jquery: phần xử lý cho nút
Bài 21: Viết mã jquery: phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh
Bài 22: Viết mã jquery: phần xử lý tổng hợp
Bài 23: Tổng kết kiến thức đã học trong project 3

Phần 7: Giới thiệu các thuộc tính css3 nâng cao cho hiệu ứng

Bài 24: Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong phần 7
Bài 25: Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của css3
Bài 26: Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition

Phần 8: Áp dụng transition làm hiệu ứng

Bài 27: Viết mã Html
Bài 28: Viết mã Css và hiệu ứng
Bài 29: Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung
Bài 30: Viết mã Html
Bài 31: Viết mã Css
Bài 32: Phần css hiệu ứng
Bài 33: Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jquery cho hiệu ứng load thêm
Bài 34: Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác

Phần 9: Sử dụng animation

Bài 35: Giới thiệu animation
Bài 36: Sử dụng animation
Bài 37: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html
Bài 38: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 css
Bài 39: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 3 Chuyển động
Bài 40: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html
Bài 41: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 css
Bài 42: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 3 Chuyển động
Bài 43: Tổng kết

Phần 10: Sử dụng jquery kết hợp với css3

Bài 44: Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jquery và css3
Bài 45: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 1 html
Bài 46: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 2 css
Bài 47: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 3 jquery
Bài 48: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 4 Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper
Bài 49: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 5 Thuộc tính tâm quay, các hiệu ứng slide fall, sticky
Bài 50: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 6 Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay
Bài 51: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 7 Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes
Bài 52: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 8 Hàm thời gian của jquery và các hiệu ứng
Bài 53: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 1 html và css
Bài 54: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 2 html
Bài 55: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 3 Hướng dẫn các Bài ứng dụng khác

Phần 11: Sử dụng jquery viết hiệu ứng tại trang

Bài 56: Giới thiệu hiệu ứng trang và kiến thức cần áp dụng
Bài 57: Hiệu ứng – Phần 1 html
Bài 58: Hiệu ứng – Phần 2 css
Bài 59: Hiệu ứng – Phần 3 Phần jquery xử lý cho nút next phần 1
Bài 60: Hiệu ứng – Phần 4 Phần jquery xử lý cho nút next phần 2
Bài 61: Hiệu ứng – Phần 5: Phần jquery xử lý cho nút next phần 3
Bài 62: Hiệu ứng – Phần 6: Phần jquery xử lý cho nút prev
Bài 63: Hiệu ứng – Phần 7: Phần jquery xử lý cho nút chuyển slide
Bài 64: Hiệu ứng – Phần 8: Phần jquery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng

Phần 12: Sử dụng jquery viết các kiểu hiệu ứng khác nhau cho slide

Bài 65: Jquery cho các hiệu ứng slide giới thiệu
Bài 66: Jquery cho các hiệu ứng slide: hiệu ứng ‘let me in’
Bài 67: Jquery cho các hiệu ứng slide: hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết

Phần 13: Sử dụng jquery viết các hiệu ứng scroll

Bài 68: Giới thiệu các kiến thức sử dụng
Bài 69: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 1 – html
Bài 70: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 2 – css
Bài 71: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 3 – jquery
Bài 72: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 4 – hướng dẫnBài tập áp dụng
Bài 73: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 5 – phân tích hiệu ứng scroll jquery trong web thực tế
Bài 74: Project 9: Giới thiệuBài và kiến thức sử dụng: scroll, wow js, animate css
Bài 75: Project 9: Bắt đầu xử lý html và css
Bài 76: Project 9: Xử lý hiệu ứng jquery
Bài 77: Project 9: Sử dụng thư viện kết hợp jquery
Bài 78: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 1 html + css
Bài 79: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 2 jquery
Bài 80: Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jquery đã học
Bài 81: Tổng kết phần scroll jquery

Phần 14: Hiệu ứng sắp xếp và hiệu ứng filter

Bài 82: Giới thiệu các kiến thức và project 10
Bài 83: Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện isotope kết hợp jquery
Bài 84: Hiệu ứng filter phần 1 – viết mã html
Bài 85: Hiệu ứng filter phần 2 – viết mã jquery
Bài 86: Hiệu ứng filter phần 3 – filter bằng cách kết hợp jquery và isotope
Bài 87: Hiệu ứng filter phần 4 – filter bằng cách quicksearch
Bài 88: Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp

Phần 15: Hiệu ứng kết hợp bootstrap và jquery

Bài 89: Giới thiệu kiến thức
Bài 90: Cài đặt cơ bản bootstrap và plugin
Bài 91: Hiệu ứng popover
Bài 92: Hiệu ứng tooltip
Bài 93: Hiệu ứng tab
Bài 94: Hiệu ứng modal
Bài 95: Hiệu ứng carousel
Bài 96: Hiêu ứng scrollspy – phần 1 html
Bài 97: Hiệu ứng scroll spy – phần 2 hiệu ứng scroll và animate

Phần 16: Hiệu ứng Gsap kết hợp jquery

Bài 98: Giới thiệu kiến thức
Bài 99: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – phần 1
Bài 100: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – phần 2
Bài 101: Áp dụng tweenmax kết hợp jquery
Bài 102: Giới thiệu TimelineMax
Bài 103: Giới thiệuBài tập luyện tập kiến thức tổng hợp
Bài 104: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website
Bài 105: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website (Tiếp)

Phần 17: Tổng kết khóa học

Bài 106: Tổng kết kiến thức
Bài 107: Hướng dẫn viết hiệu ứng

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 1: Giới thiệu jQuery
Bài 2: Giới thiệu và cài đặt Sublime text và Plugin emmet
Bài 3: Cài đặt Plugin khác và cách sử dụng
Bài 4: Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery

▶️ Vào học ngay.

Nguyễn Đức Việt – Giảng viên Thiết kế web

Nguyễn Đức ViệtGiảng viên Thiết kế web tại FPT – Arena
Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm.

Giảng viên Thiết kế web tại FPT – Arena. Nguyễn Đức Việt

Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.

Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

Giảm giá khóa học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé.

Giá gốc: 750.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 450,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 450,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao của Gv. Nguyễn Đức Việt với 107 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng jQuery  của mình chỉ với “450,000đ và 17 giờ 02 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 4 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *