Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật

5
(2)

Khóa Học Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật giúp học viên cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới.

Khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C++, cấu trúc dữ liệu
✔️ Là cơ sở để học tiếp các khóa: lập trình C#, lập trình java, lập trình Android, Python…
✔️ Làm chủ được C++ sẽ giúp học viên dễ dàng tiếp thu các ngôn ngữ mới
✔️ Có thể tham gia các dự án liên quan tới lập trình C++
✔️ Có thể ứng dụng viết Blockchain.
✔️ Đặc biệt tạo tư duy logic lập trình tốt nhất.

– Giảm giá 40% Unica.

Khóa học cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng CTD và Giải thuật với C++ ngay trong quá trình học
Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ có kiến thức để tiếp tục học các môn khác nhau: Python, lập trình Java, lập trình Android, C#…
Cài đặt cấu trúc dữ liệu và giải thuật bằng C++
Hàm và đệ qui
Các giải thuật tìm kiếm: Tuyến tính, nhị phân
Các giải thuật sắp xếp: Bubble Sort, selection sort , quick sort…
Danh sách liên kết: Đơn, đôi
Stack và Queue
Tree: Cây nhị phân tìm kiếm
Cơ bản về đánh giá giải thuật
Những lợi ích khi học Online tại Unica:

Mua 1 lần sở hữu TRỌN ĐỜI.
HỌC ONLINE mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị (điện thoại, laptop,pc).
TƯ VẤN hỗ trợ 24/7 từ chuyên gia.
Được HOÀN TIỀN trong vòng 7 ngày nếu không hài lòng về khóa học.
Giảm trực tiếp 10% CHI PHÍ khóa học khi thanh toán Online.

Giáo trình khóa học Cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật

Phần 1: Bàn về Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật

Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 0:09:16
Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 0:05:24
Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị 0:14:25

Phần 2: Giải thuật đệ qui

Bài 4: Giới thiệu về hàm đệ qui và cơ chế hoạt động 0:06:23
Bài 5: LINEAR RECURSION (đệ qui tuyến tính) 0:17:18
Bài 6: TAIL RECURSION (đệ qui đuôi) 0:21:19
Bài 7: BINARY RECURSION (đệ qui nhị phân) 0:17:42
Bài 8: EXPONENTIAL RECURSION (đệ qui đa tuyến) 0:37:39
Bài 9: NESTED RECURSION (đệ qui lồng) 0:14:29
Bài 10: MUTUAL RECURSION (đệ qui tương hỗ) 0:13:18
Bài 11: Bài tập rèn luyện – Chuyển cơ số 10->2 0:22:57
Bài 12: Bài tập rèn luyện – Tổ hợp 0:06:03
Bài 13: Bài tập rèn luyện – Tháp hà nội 0:35:21
Bài 14: Các bài tập tự rèn luyện 0:02:53

Phần 3: Các giải thuật tìm kiếm

Bài 15: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật tìm kiếm tương ứng 0:05:07
Bài 16: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cơ sở 0:26:29
Bài 17: Giải thuật tìm kiếm tuyến tính trên mảng cấu trúc 0:25:26
Bài 18: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cơ sở 0:35:12
Bài 19: Giải thuật tìm kiếm nhị phân trên mảng cấu trúc 0:15:32
Bài 20: Bài tập rèn luyện – Tìm tuyến tính Mảng cơ sở 0:18:29
Bài 21: Bài tập rèn luyện – Tìm nhị phân Mảng cơ sở 0:11:28
Bài 22: Bài tập rèn luyện – Tìm kiếm Mảng cấu trúc 0:16:03
Bài 23: Các bài tập tự rèn luyện 0:05:05

Phần 4: Các giải thuật sắp xếp

Bài 24: Cấu trúc dữ liệu và giải thuật sắp xếp tương ứng 0:12:22
Bài 25: Bubble Sort – Lý thuyết 0:15:38
Bài 26: Bubble Sort – Triển khai 0:12:48
Bài 27: Bubble Sort – Chạy tay từng bước 0:39:05
Bài 28: Selection Sort – Lý thuyết 0:07:40
Bài 29: Selection Sort – Triển khai 0:12:14
Bài 30: Selection Sort – Chạy tay từng bước 0:39:04
Bài 31: Insertion Sort – Lý thuyết 0:10:02
Bài 32: Insertion Sort – Triển khai 0:11:48
Bài 33: Insertion Sort – Chạy tay từng bước 0:39:47
Bài 34: Interchange Sort – Lý thuyết 0:08:16
Bài 35: Interchange Sort – Triển khai 0:10:29
Bài 36: Interchange Sort – Chạy tay từng bước 0:29:13
Bài 37: Quick Sort – Lý thuyết 0:13:50
Bài 38: Quick Sort – Triển khai 0:17:58
Bài 39: Quick Sort – Chạy tay từng bước 0:53:46
Bài 40: Merge Sort – Lý thuyết 0:09:08
Bài 41: Merge Sort – Triển khai 0:24:03
Bài 42: Merge Sort – Chạy tay từng bước 2:04:49
Bài 43: Bài tập rèn luyện – Sắp xếp mảng cơ sở 0:38:29
Bài 44: Bài tập rèn luyện – Sắp xếp mảng cấu trúc 0:30:30
Bài 45: Các bài tập tự rèn luyện 0:03:45

Phần 5: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead

Bài 46: Mảng và Danh sách liên kết 0:07:36
Bài 47: Khái niệm và cấu trúc dữ liệu của danh sách liên kết đơn 0:08:40
Bài 48: Cách tạo Node và danh sách liên kết đơn 0:05:16
Bài 49: Duyệt danh sách liên kết đơn 0:10:58
Bài 50: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn 0:13:17
Bài 51: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn 0:15:18
Bài 52: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn 0:19:46
Bài 53: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn 0:15:25
Bài 54: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn 0:06:13
Bài 55: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn 0:06:46
Bài 56: Hủy danh sách 0:08:02
Bài 57: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở 0:38:56
Bài 58: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc 0:40:02
Bài 59: Các bài tập tự rèn luyện 0:04:40

Phần 6: Danh sách liên kết đơn- quản lý bằng pHead và pTail

Bài 60: Cấu trúc dữ liệu và cách tạo Node cho danh sách liên kết đơn 0:07:24
Bài 61: Duyệt danh sách liên kết đơn 0:06:56
Bài 62: Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn 0:10:11
Bài 63: Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn 0:13:29
Bài 64: Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn 0:22:06
Bài 65: Xóa Node khỏi danh sách liên kết đơn 0:17:17
Bài 66: Tìm kiếm trên danh sách liên kết đơn 0:05:35
Bài 67: Sắp xếp trên danh sách liên kết đơn 0:06:19
Bài 68: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cơ sở 0:21:57
Bài 69: Bài tập rèn luyện- danh sách liên kết kiểu cấu trúc 0:19:31
Bài 70: Các bài tập tự rèn luyện 0:04:31

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 1: Mối tương quan giữa Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Bài 2: C++ và các ngôn ngữ triển khai Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Bài 3: Một số khái niệm cần chuẩn bị

▶️ Vào học ngay.

Trần Duy Thanh – Giảng viên lập trình

Trần Duy ThanhGiảng viên
Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal(.)com/)

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Giảm giá khóa học cấu Trúc Dữ Liệu và Giải Thuật

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học này. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé.

Giá gốc: 800.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 480,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 480,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình của Gv. Trần Duy Thanh với 70 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng Giải Thuật của mình chỉ với “480,000đ và 21 giờ 24 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 3 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *