ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

5
(2)

Học lập trình ứng dụng web ASP.NET. Tự tạo một website động với lập trình .NET trên nền tảng ASP.NET WebForm. Với những kiến thức mang tính thực hành và sự hướng dẫn trực tuyến bằng Video, học viên sẽ có thể áp dụng ngay những gì đã học vào thực tế.

Khóa học ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Cung cấp cho bạn kiến thức nền tảng về ASP.NET WebForm;
✔️ Làm tiền đề cho bạn nếu muốn lập nghiệp và phát triển cơ hội bằng nền tảng .NET;
✔️ Tự tin xây dựng các ứng dụng website vừa, nhỏ và hệ thống ứng dụng WebPortal trong tương lai;
✔️ Tự tin ứng tuyển vào các Công ty đang làm về ASP.NET

– Giảm giá 40% Unica.

Với khoá học “ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động”, bạn sẽ được hướng dẫn triển khai từng bước để tạo một website hoàn chỉnh.

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình .NET trên nền tảng ASP.NET WebForm.

Với những kiến thức mang tính thực hành và sự hướng dẫn trực tuyến bằng Video, Học viên sẽ có thể áp dụng ngay những gì đã học vào thực tế;

Khóa họ̣c sử dụng công cụ Visual Studio, Framework mới nhất.

Làm tiền đề cho việc tự học nâng cao về .NET đặc biệt là ứng dụng ASP.NET MVC, ASP.NET Core

Giáo trình khóa học ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

Phần 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Giới thiệu về SQL Server: Cài đặt, Backup, Restore database
Bài 3: Truy vấn Lọc dữ liệu SELECT
Bài 4: Truy vấn Thêm mới dữ liệu INSERT
Bài 5: Truy vấn Cập nhật dữ liệu UPDATE
Bài 6: Truy vấn Xoá dữ liệu DELETE
Bài 7: Làm việc với VIEW
Bài 8: Làm việc với STORE PROCEDURE

Phần 2: Kiến trúc ADO.NET và cách làm việc với SQL Server

Bài 9: Giới thiệu về kiến trúc ADO.NET
Bài 10: Kiến trúc ADO.NET
Bài 11: Đối tượng SQLConnection
Bài 12: Đối tượng Command
Bài 13: Đối tượng SQLDataReader
Bài 14: Đối tượng DataSet
Bài 15: Làm việc với tham số Parameter
Bài 16: Xây dựng lớp dùng chung SQLDB trong Visual Studio

Phần 3: Giới thiệu về môi trường làm việc của ASP.NET

Bài 17: Giới thiệu về ứng dụng web ASP.NET
Bài 18: Làm việc với ứng dụng ASP.NET
Bài 19: Đặc điểm của ứng dụng ASP.NET
Bài 20: Hình thức để xây dựng ứng dụng web ASP.NET
Bài 21: Cấu trúc web ASP.NET
Bài 22: Xây dựng ứng dụng Hello ASP.NET sử dụng Visual Studio .NET

Phần 4: Xây dựng ứng dụng Web sử dụng HTML, Server Control

Bài 23: Làm việc với HTML Control trong Visual Studio
Bài 24: Làm việc với Server Control trong Visual Studio

Phần 5: Các đối tượng tiện ích khi lập trình website với ASP.NET

Bài 25: Làm việc với Đối tượng Request trong ASP.NET
Bài 26: Làm việc với Đối tượng Response trong ASP.NET
Bài 27: Làm việc với Đối tượng Session trong ASP.NET
Bài 28: Làm việc với Đối tượng Cookie trong ASP.NET

Phần 6: UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng

Bài 29: Giới thiệu UserControl trong ứng dụng ASP.NET
Bài 30: Kiến trúc web CMS với UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng

Phần 7: ASP.NET và cơ sở dữ liệu

Bài 31: Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh
Bài 32: Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh (P2)

Phần 8: MÔ TẢ BÀI TOÁN DOANH NGHIỆP

Bài 33: Giới thiệu bài toán doanh nghiệp thực tế
Bài 34: Phân tích bài toán và ra cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web

Phần 9: BACKEND – XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÂN HỆ QUẢN TRỊ

Bài 35: Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị
Bài 36: Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị (P2)
Bài 37: Làm việc với mô hình Layer trong ứng dụng web ASP.NET
Bài 38: Tính năng Tin tức – Hiển thị dữ liệu
Bài 39: Tính năng Tin tức – Thêm mới dữ liệu
Bài 40: Tính năng Tin tức – Cập nhật dữ liệu
Bài 41: Tính năng Tin tức – Xóa dữ liệu
Bài 42: Tính năng Tin tức – Làm việc với FreeTextBox để biên tập nội dung
Bài 43: Tính năng Tài khoản – Đăng ký Tài khoản
Bài 44: Tính năng Tài khoản – Đăng nhập tài khoản
Bài 45: Hoàn thiện website với Cascading Style Sheets (CSS)

Phần 10: BACKEND – XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÂN HỆ HIỂN THỊ

Bài 46: Giới thiệu cấu trúc web doanh nghiệp trong ứng dụng ASP.NET
Bài 47: Giới thiệu Bootstrap và cách làm việc trong website ASP.NET
Bài 48: Triển khai Layout website doanh nghiệp
Bài 49: Xây dựng Header, Footer trong web ASP.NET
Bài 50: Xây dựng Module Tin tức
Bài 51: Xây dựng Module Tin tức – Chi tiết Tin tức
Bài 52: Xây dựng Module Sản phẩm – Danh mục Sản phẩm
Bài 53: Xây dựng Module Sản phẩm – Sản phẩm NEW,HOT
Bài 54: Xây dựng Module Sản phẩm – Xem chi tiết sản phẩm
Bài 55: Xây dựng Module Giỏ hàng
Bài 56: Xây dựng Module Giỏ hàng – Thêm mới Giỏ hàng
Bài 57: Xây dựng Module Giỏ hàng – Xóa Giỏ hàng
Bài 58: Hoàn chỉnh Website phân hệ hiển thịPhần 11: Hoàn chỉnh ứng dụng web ASP.NET
Bài 59: Xuất bản web ASP.NET, và cài đặt IIS Web Server
Bài 60: Triển khai website trên Hosting internert

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 1: Giới thiệu khóa học
Bài 2: Giới thiệu về SQL Server: Cài đặt, Backup, Restore database
Bài 3: Truy vấn Lọc dữ liệu SELECT

▶️ Vào học ngay.

 

TRƯƠNG MINH TUẤN – Chuyên gia ASP.NET

TRƯƠNG MINH TUẤNFounder BEST SOLUTIONS
Giảng viên TRƯƠNG MINH TUẤN là người sáng lập Công ty phần mềm BEST SOLUTIONS

Anh là một Software Engineer, Fullstack Developer, Writer

Anh là một Chief Technical Officer về các giải pháp Giáo dục và Doanh nghiệp

Có 8 năm kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống phần mềm cho Giáo dục, Doanh nghiệp với số lượng hàng ngàn người làm việc trên hệ thống một ngày

Hiện nay, Anh đang phát triển Giải pháp OTS – Online Training System, một giải pháp tích hợp cho phép triển khai hệ thống Elearning

Giảm giá khóa học ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé. Và kết quả sẽ ra như hình bên dưới đây.

Mã giảm giá Unica

Giá gốc: 600.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 360,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 360,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động của Gv. TRƯƠNG MINH TUẤN với 60 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng ASP.NET của mình chỉ với “360,000đ và 10 giờ 22 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 3 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?
Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *