Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3

5
(2)

Khóa học 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3. Học từ vựng Tiếng Trung dễ nhớ, dễ hiểu tiếp thu một cách hiệu quả và nhanh chóng.

Khóa học chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3

Bạn sẽ đạt được gì sau khóa học

✔️ Nắm được 600 từ HSK 1-2-3
✔️ Nhớ ngữ nghĩa, cách dùng đặt câu
✔️ Luyện viết chữ
✔️ Tự tin giao tiếp với người Trung
✔️ Tạo nền tảng vững chắc để học viên luyện chuyên sâu
✔️ Nâng cao trình độ tiếng Hán cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Trung

– Giảm giá 40% Unica.

Bạn muốn kiếm cho mình một chứng chỉ để ghi dấu bản thân, làm đẹp CV xin việc?

Bạn muốn giao tiếp với người Trung Hoa nhưng không biết nhiều từ vựng?

Muốn đi xuất khẩu lao động, xin việc tại các công ty, tập đoàn lớn tại Đài Loan, Trung Quốc…

Khóa học “Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3” của giảng viên Phan Diệu Linh sẽ hướng dẫn cách học từ vựng, phát âm chuẩn, Học 600 từ vựng HSK 1-2-3, từ vựng được xếp theo thứ tự phiên âm la tinh abc,chữ Hán, phiên âm, ngữ nghĩa, câu ví dụ rất kỹ trong từ bài học.

Giáo trình khóa học chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3

Phần 1: Từ vựng HSK1

Bài 1: 爱,八,爸爸,杯子,北京,本,不客气,不,菜,茶
Bài 2: 吃,出租车,打电话,大,的,点,电脑,电视,电影,东西
Bài 3: 都,读,对不起,多,多少,儿子,二,饭店,飞机,分钟
Bài 4: 高兴,个,工作,狗,汉语,好,号,喝,和,很
Bài 5: 后面,回,会,几,家,叫,今天,九,开,看
Bài 6: 看见,块,来,老师,了,冷,里,六,妈妈,吗
Bài 7: 买,猫,没关系,没有,米饭,名字,明天,哪,哪儿,那
Bài 8: 呢,能,你,年,女儿,朋友,漂亮,七,前面,钱
Bài 9: 请,去,热,人,认识,三,商店,上,上午,少
Bài 10: 谁,什么,十,时候,是,书,水,水果,睡觉,说
Bài 11: 四,岁,他,她,太,天气,听,同学,喂,我
Bài 12: 我们,五,喜欢,下,下午,下雨,先生,现在,想,小
Bài 13: 小姐,些,写,谢谢,星期,学生,学习,学校,一,衣服
Bài 14: 医生,医院,椅子,一点儿,有,月,再见,在,怎么,怎么样
Bài 15: 这,中国,中午,住,桌子,字,昨天,坐,做

Phần 2: Từ vựng HSK2

Bài 16: 吧,白,百,帮助,报纸,比,别,宾馆,长,唱歌
Bài 17: 出,穿,次,从,错,打篮球,大家,到,得,等
Bài 18: 弟弟,第一,懂,对,房间,非常,服务员,高,告诉,哥哥
Bài 19: 给,公共汽车,公司,贵,过,还,孩子,好吃,黑,红
Bài 20: 火车站,机场,鸡蛋,件,教室,姐姐,介绍,进,近,就
Bài 21: 觉得,咖啡,开始,考试,可能,可以,课,快,快乐,累
Bài 22: 离,两,零,路,旅游,卖,慢,忙,每,妹妹
Bài 23: 门,面条,男,您,牛奶,女,旁边,跑步,便宜,票
Bài 24: 妻子,起床,千,铅笔,晴,去年,让,日,上班,身体
Bài 25: 生病,生日,时间,事情,手表,手机,说话,送,虽然…但是……,它
Bài 26: 踢足球,题,跳舞,外,完,玩,晚上,往,为什么,问
Bài 27: 问题,西瓜,希望,洗,小时,笑,新,姓,休息,雪
Bài 28: 颜色,眼睛,羊肉,药,要,也,一下,已经,一起,意思
Bài 29: 因为…所以…,阴,游泳,右边,鱼,远,运动,再,早上
Bài 30: 丈夫,找,着,真,正在,只,知道,准备,走,最,左边

Phần 3: Từ vựng HSK3

Bài 31: 阿姨,啊,矮,爱好,安静,把,班,搬,办法,办公室
Bài 32: 半,帮忙,包,饱,北方,被,鼻子,比较,比赛,笔记本
Bài 33: 必须,变化,别人,冰箱,不但…而且…,菜单,参加,草,层,差
Bài 34: 尝,超市,衬衫,成绩,城市,迟到,除了,船,春,词典
Bài 35: 聪明,打扫,打算,带,担心,蛋糕,当然,地,灯,地方
Bài 36: 地铁,地图,电梯,电子邮件,东,冬,动物,短,段,锻炼
Bài 37: 多么,饿,耳朵,发,发烧,发现,方便,放,放心,分
Bài 38: 附近,复习,干净,感冒,感兴趣,刚才,个子,根据,跟,更
Bài 39: 公斤,公园,故事,刮风,关,关系,关心,关于,国家,过
Bài 40: 过去,还是,害怕,黑板,后来,护照,花,花,画,坏
Bài 41: 欢迎,还,环境,换,黄河,回答,会议,或者,几乎,机会
Bài 42: 极,记得,季节,检查,简单,见面,健康,讲,教,角
Bài 43: 脚,接,街道,节目,节日,结婚,结束,解决,借,经常
Bài 44: 经过,经理,久,旧,句子,决定,可爱,渴,刻,客人
Bài 45: 空调,口,哭,裤子,筷子,蓝,老,离开,礼物,历史
Bài 46: 脸,练习,辆,聊天儿,了解,邻居,留学,楼,绿,马
Bài 47: 马上,满意,帽子,米,面包,明白,拿,奶奶,南,难
Bài 48: 难过,年级,年轻,鸟,努力,爬山,盘子,胖,皮鞋,啤酒
Bài 49: 瓶子,其实,其他,奇怪,骑,起飞,起来,清楚,请假,秋
Bài 50: 裙子,然后,热情,认为,认真,容易,如果,伞,上网,生气
Bài 51: 声音,世界,试,瘦,叔叔,舒服,树,数学,刷牙,双
Bài 52: 水平,司机,太阳,特别,疼,提高,体育,甜,条,同事
Bài 53: 同意,头发,突然,图书馆,腿,完成,碗,万,忘记,为
Bài 54: 为了,位,文化,西,习惯,洗手间,洗澡,夏,先,相信
Bài 55: 香蕉,向,像,小心,校长,新闻,新鲜,信用卡,行李箱,熊猫
Bài 56: 需要,选择,要求,爷爷,一定,一共,一会儿,一样,以前,一般
Bài 57: 一边,一直,音乐,银行,饮料,应该,影响,用,游戏,有名
Bài 58: 又,遇到,元,愿意,月亮,越,站,张,长,着急
Bài 59: 照顾,照片,照相机,只,只有…才…,中间,中文,终于,种,重要
Bài 60: 周末,主要,注意,自己,自行车,总是,嘴,最后,最近,作业
Bài 61: Tổng kết khóa học

Bạn được học miễn phí các bài giảng sau:

Bài 1: 爱,八,爸爸,杯子,北京,本,不客气,不,菜,茶
Bài 2: 吃,出租车,打电话,大,的,点,电脑,电视,电影,东西
Bài 3: 都,读,对不起,多,多少,儿子,二,饭店,飞机,分钟

▶️ Vào học ngay.

Phan Diệu Linh – Giảng viên tiếng Trung

Phan Diệu LinhGiảng viên
Ms. Phan Diệu Linh đã đào tạo: khoảng hơn 1000 học viên về bộ môn tiếngTrung

A Tiểu sử bản thân

1991 – 1996: Học sinh trường tiểu học Nguyễn Nhược Thị – Quận 8

1996 – 2000: Học sinh trường THCS Hồng Bàng – Quận 5

2000 – 2003: Học sinh trường THPT Năng khiếu – Đại học Quốc gia TPHCM

2003 – 2007: Sinh viên khoa Ngữ văn Trung Quốc – Trường Đại học KHXH&NV TPHCM

07/2007: Tốt nghiệp thủ khoa Ngữ văn Trung Quốc – Đại học KHXH&NV TPHCM

2007 – 2016: Giáo viên tiếng Hoa – Trung tâm Hoa văn Thương mại Thành phố

2011 – 2013: Quản lý chi nhánh 2 – Trung tâm Hoa văn Thương mại Thành phố

2013 – 2015: Quản lý giáo vụ & Đào tạo giáo viên – Trung tâm Hoa văn Thương mại Thành phố

Hiện nay: Thành lập và giảng dạy Lớp học Tiếng Hoa Giao Tiếp Phan Diệu Linh

B. Quá trình tu nghiệp & phát triển bản thân

08/2011: Tu nghiệp ở Quảng Tây – Trung Quốc, đạt Chứng nhận Trình độ Tiếng Phổ thông của Bộ Giáo dục Trung Quốc; đạt tiêu chuẩn giảng dạy tiếng Phổ thông tại Trung Quốc

08/2015: Tu nghiệp ở Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo – Đài Loan

07/2014: Tốt nghiệp khóa học POE (Patterns of Excellent)  Module 1 – Adam Khoo Education Việt Nam

Diễn giả: Adam Khoo và Leroy Frank Ratman

12/2014: Tốt nghiệp khóa học Memory Mind & Body – Bimemo Việt Nam

Diễn giả: Dr. Biswaroop Roy Chowdhury

02/2015: Tốt nghiệp khóa học Tạo động lực học tập Inpiring Learning – Leading Performance Việt Nam

Diễn giả: Coach Vasanth Gopalan

09/2015: Tốt nghiệp khóa học Thấu hiểu tâm trí Module 1 – Metamind Learning Việt Nam

Diễn giả: Shawn Soo

01/2016: Tốt nghiệp khóa học Salespro – Adam Khoo Education Việt Nam

Diễn giả: Leroy Frank Ratman

04/2016: Tốt nghiệp khóa học NLP Practitioner – Metamind Learning Việt Nam

Diễn giả: Shawn Soo

2017: Tốt nghiệp khóa học NLP Master Practitioner – Metamind Learning Việt Nam

Diễn giả: Shawn Soo

2017: Tốt nghiệp khóa học NLP Coach – Metamind Learning Việt Nam

Diễn giả: Shawn Soo

Giảm giá khóa học chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3

Hiện tại mình đã chèn mã giảm giá vào các đường link bên trên rồi nên các bạn chỉ cần việc click vào đã được giảm giá 40% cho khóa học “Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3”. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp đường link bị lỗi thì bạn có thể nhập thủ công mã “GIFTCODE01” vào ô “Bạn có mã giảm giá”, sau đó nhấn nút “Áp dụng” bên cạnh nhé. Và kết quả sẽ ra như hình bên dưới đây.

Giá gốc: 700.000đ, sau khi áp dụng mã giảm giá chỉ còn 420,000đ. Đặc biệt bạn còn được giảm thêm 10% nữa khi chọn hình thức thanh toán online.
Chỉ với 420,000đ là bạn đã sỡ hữu toàn bộ giáo trình Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3 của Gv. Phan Diệu Linh với 61 bài giảng rồi, bạn sẽ làm chủ  kỹ năng Tiếng Trung của mình chỉ với “420,000đ và 8 giờ 25 phút”, điều này có xứng đáng với sự đầu tư của bạn không?
Ngoài ra bạn còn được học thử miễn phí 3 bài giảng bên trên mà không cần phải đăng ký, được hoàn tiền trong 7 ngày nếu không hài lòng về chất lượng khóa học. Vậy có lý do gì mà bạn còn không thử?Chúc các bạn học tập vui vẻ.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *